...

Alofisel is een geavanceerde therapie voor de behandeling van complexe perianale fistels bij volwassen patiënten met de ziekte van Crohn. Het is de eerste allogene stamceltherapie waarvoor een centrale vergunning werd verleend door het EMA. Alofisel bestaat uit geëxpandeerde allogene stamcellen uit vetweefsel (eASC). Deze eASC worden door liposuctie geïsoleerd uit gezonde donoren. Dit biedt voordelen met betrekking tot productiekost, -capaciteit en kwaliteit in vergelijking met autologe stamcellen. Na injectie in het weefsel rondom de fistelgang, werkt Alofisel immunomodulerend en antiinflammatoir waardoor de fistel kan genezen en sluiten. Perianale fistels zijn een zeer invaliderende complicatie van Crohn die bij 20-30% van de patiënten binnen de 20 jaar na diagnose ontwikkelt. Alofisel biedt een nieuwe behandelingsoptie voor patiënten die falen op biologische behandeling en dit als alternatief voor meer invasieve chirurgie met risico op incontinentie.