...

Na de registratie volgt de delicatere fase van de commercialisering, een heikel onderwerp. "De vraag van verkoop onder een farmaceutisch of parafarmaceutisch of helemaal geen label. Enkele jaren geleden werd geprobeerd voedingssupplementen te laten erkennen als geneesmiddelen als symbool van kwaliteit, werkzaamheid en controle, maar nu zien we net een tegenovergestelde beweging: vooral niet worden erkend als geneesmiddel om allerhande therapeutische eigenschappen te kunnen claimen zonder onder de wet op geneesmiddelen te vallen, om via meer distributiekanalen te kunnen worden verspreid en zelfs met een ogenschijnlijke veiligheid", legt prof. Emmanuel Hermans, decaan van de faculteit farmacie en biomedische wetenschappen van de UCLouvain, uit. Een groep uit Toulouse heeft de porositeit onderzocht in de grenzen tussen geneesmiddelen en andere, minder gereglementeerde producten, waardoor eenzelfde product achtereenvolgens onder meerdere statuten kan worden gecommercialiseerd. Bij analyse van de specialiteiten die tussen januari 2010 en september 2019 in Frankrijk uit de handel werden gehaald, hebben ze 206 producten teruggevonden "waarvan het statuut zou kunnen veranderen". In 101 gevallen ging het om een verandering van statuut. Meestal betrof het geneesmiddelen op basis van vitamines of planten, die vervolgens in de handel werden gebracht als voedingssupplementen. Van zes producten werd het statuut veranderd in dat van cosmetische producten en van vijf gevallen werd het statuut veranderd in dat van een medisch hulpmiddel. "Door de porositeit van de grenzen tussen de verschillende statuten van gezondheidsproducten kan hun statuut gemakkelijk veranderen. Maar ook andere gezondheidsproducten dan geneesmiddelen kunnen (soms ernstige) bijwerkingen veroorzaken als gevolg van onvoldoende informatie of misbruik, maar ook als het product conform de aanbevelingen wordt gebruikt", waarschuwen ze. "Het gebeurt dus almaar vaker dat het statuut van geneesmiddel wordt veranderd in dat van minder streng gereglementeerde producten. Anderzijds denken de mensen dat er helemaal niets mis is met het gebruik van dergelijke producten en stijgt de consumptie ervan. Dat is dus een fundamentele kwestie van sociale farmacologie geworden. Daarom is bewustmaking van de consumenten én van de gezondheidswerkers vereist. Eigenaardig genoeg zien we tegenwoordig een omgekeerde beweging: enkele jaren geleden boezemden geneesmiddelen vertrouwen en werden ze door de bevolking als veilig beschouwd. Nu worden almaar vaker minder gereglementeerde en minder gecontroleerde producten gebruikt, waar de mensen blijkbaar toch meer vertrouwen in hebben", concluderen de auteurs.