...

In Vlaanderen was er eerder al het initiatief 'masker 19', in Wallonië en Brussel ging recent de campagne 'Relais pharmacie' van start, beide met als bedoeling om slachtoffers van intrafamiliaal geweld in de apotheek op te vangen. Ook in de VS spelen de apothekers een rol in die problematiek. Onderzoekers bestudeerden die specifieke taak.. Apothekers en studenten farmacie zouden een opleiding over huiselijk gewele moeten volgen, vinden de auteurs. Die moet aandacht besteden aan waarschuwingssignalen, mogelijke interventies en een meldingsplicht. De blog van het Canadese platform 'Impact Pharmacie' legt uit dat het acroniem KIND de Amerikaanse apothekers kan helpen als ze met een slachtoffer van intrafamiliaal geweld te maken krijgen. -K voor 'Know': garanderen dat de patiënt in een vertrouwelijke en veilige omgeving vertoeft om over het potentiële misbruik te spreken. De wettelijke verplichtingen kennen die een impact kunnen hebben op de mogelijke interventies. -I voor 'Inquire': informeren in een veilige omgeving en de patiënt op de hoogte brengen van de bezorgdheden en vaststellingen over diens veiligheid en laten weten dat u als apotheker hulp wil bieden. -N voor 'Notice': de patiënt informeren over zijn/haar rechten als slachtoffer aan de hand van documenten die u overhandigt. Weten dat de patiënt misschien niet klaar is om het probleem aan te kaarten. -D voor 'Document': begrijpen wat men moet melden en hoe, de identificatie van het misbruik documenteren, evenals de interactie van de patiënt met de betrokken dienst.Integr Pharm Res Pract 2019;8:115-125.