...

Het onderzoek van Ana Beloqui Garcia behandelt de manier waarop de pathofysiologie van de darm benut wordt voor de ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor gastro-intestinale en metabole ziekten. We citeren de winnaar: "De belangrijkste beperking van huidige behandelingen op basis van de orale toediening van GLP-1 is hun lage en zeer variabele biologische beschikbaarheid (~1%). Studies binnen het vakgebied van metabolisme waarbij verschillende lipideliganden (bijvoorbeeld butyraat, propionaat) werden bestudeerd voor hun fysiologische stimulatie van GLP-1- secretie, hebben tot op heden geen therapeutisch relevante niveaus opgeleverd om deze als mogelijke behandeling voor metabole stoornissen te kunnen beschouwen. We hebben een op lipiden gebaseerd afgiftesysteem voor medicijnen ontwikkeld (nanocapsules) dat de fysiologische stimulatie van de secretie van endogene darmhormonen (o.a. GLP-1) combineert met verhoogde plasmaspiegels van het ingekapselde synthetische peptide. Daarnaast hebben we bewezen dat we met deze strategie niet alleen GLP-1 kunnen stimuleren, maar ook andere darmhormonen zoals GLP-2, GIP of PYY. We hebben tevens kunnen aantonen dat we met deze nanocapsules therapeutisch niveaus van de peptiden kunnen bereiken die relevant zijn in de context van verschillende ziekten/aandoeningen, wat het potentieel aantoont van deze therapeutische strategie voor de behandeling van gastro- intestinale/metabole stoornissen (zoals bijvoorbeeld het metabool syndroom)." De Simonart Foundation reikt deze prijs sinds 1972 uit. Ze wil onderzoek in de biomedische wetenschappen met perspectieven in de klinische farmacologie aanmoedigen. Stichting en prijs zijn genoemd naar professor André Simonart die van 1936 tot 1969 hoogleraar geneeskunde aan de UCL en KUL was en een pionier op het vlak van farmacodynamiek. Zijn leerboek 'Principles of Pharmacodynamics and Therapy' diende als referentie voor meer dan 30 medische doctoraten.