...

We hebben 2019 afgesloten met een aantal belangrijke dossiers zoals de hervorming van de wachtdienst met het beschikbaarheidshonorarium, de indexering van de erelonen en de stabilisering van de economische marge van de apothekers, de verlenging van het moratorium op de opening van nieuwe apotheken - in extremis beklonken, of nog de nieuwe wet over de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen, met zelfs een substitutierecht voor de apothekers in dat kader, al moeten voor dat laatste de KB's nog volgen", stelt Alain Chaspierre, sinds 1 januari voorzitter af en nu algemeen secretaris bij de APB.Jammer genoeg evenwel blijven door de aanslepende regeringsvorming heel wat dossiers vertraagd: de federale adviesraad voor apothekers, de repartitiewet, de inschrijving van de apotheken van wacht in het 1733-systeem,... Maar de APB neemt de vlucht vooruit met een reeks projecten voor 2020.De bond stelt een visienota 2025 samen over de toekomst van het beroep. "We hebben stakeholders bevraagd zonder link met de apotheekwereld (economie, banksector, IT, ...) om een externe kijk te bekomen op onze sector. Er bleken heel wat overeenkomsten te zitten in hun visie op de evolutie van het beroep: over onze fundamentele waarden als basis voor de toekomst, en ook de raad om niet mee te gaan in een verdere commercialisering, ondanks de huidige context. We hebben ook overleg gepleegd met de gezondheidssector (ziekenfondsen, artsen, verpleegkundigen,...) om het plaatje te finetunen. We zijn nu een sneuvelnota aan het opstellen die we aan de apothekers zullen voorleggen met de bedoeling positieve feedback te verzamelen. De nota is voorzien voor het eerste of begin van het tweede trimester."Het project Apotheek 3.0 wordt voortgezet. "We willen nauwer gaan samenwerken met de beroepsverenigingen van apothekers om modellen uit te testen aangaande groepsaankopen, thuisbestelling, de invoering van nieuwe diensten in de apotheek, en zo meer. Een aantal projecten (diabetes en cardiovasculaire aandoeningen) staan al vrij ver, we slaan bruggen naar andere partners zoals de klinische laboratoria of andere zorgverstrekkers. Netwerking of samenwerking tussen apothekers is voor ons essentieel", stelt Chaspierre.De APB ondersteunt de initiatieven inzake kwaliteit, en na de kwaliteitscontrole van de farmaceutische en magistrale bereidingen, werkt de bond, samen met het FAGG, aan de autocontrole van de kwaliteit van de diensten. "We hebben proefprojecten gelanceerd in de beroepsverenigingen, zoals bijvoorbeeld de coachingtrajecten voor kwaliteit in de apotheek. We bevragen daarbij de apothekers over een 20-tal items met betrekking tot procedures (kwaliteit van het advies, van magistrale bereidingen, rol van de huisapotheker met update van de medicatieschema's,...) en we stellen hen een verbetertraject voor. In Henegouwen organiseert de Uphoc zo een test in 40 apotheken en er komen steeds meer inschrijvingen bij. Dat is een zeer positief signaal!"De rol van de huisapotheker blijft een absolute prioriteit voor de APB, met de nadruk op de uitwisseling van medicatieschema's. "Dat is een aanzienlijke werf. Uit een enquête blijkt dat die ambulant opgemaakte medicatieschema's het mogelijk maken om het moment van inname van geneesmiddelen te corrigeren, of dubbele medicatie te vermijden. We moeten de apothekers helpen om die schema's zo correct mogelijk op te stellen, met name dank zij adequate software. We pleiten ervoor dat de schema's gedeeld worden tussen apothekers, maar ook met het ziekenhuis en andere partners die een therapeutische relatie hebben met de patiënt", zegt Alain Chaspierre. De huisapotheker zal overigens een belangrijke rol spelen in de transmurale zorg waar de APB zich eveneens over buigt, stipt hij nog aan.In navolging van de uitstekende resultaten van de Simenon-studie over polymedicatie uitgevoerd in een 100-tal apotheken, beoogt de APB de lancering van een nieuwe dienst in de apotheek: een GGG polymedicatie, als het even kan in 2021.Binnen het medisch-farmaceutisch overleg met de artsensyndicaten, Domus Medica en de SSMG hebben we een nota opgesteld op basis van de Come-On studie. Bedoeling is om een aantal aanbevelingen daaruit aangaande wetswijzigingen om de zorgkwaliteit in woon- en zorgcentra te verbeteren, op politiek niveau te laten doordringen. Het is uiteraard wachten op de nieuwe regering om daarover overleg te kunnen plegen met de volgende minister van Volksgezondheid...", besluit Chaspierre. Voor hem staat 2020 in het teken van een nauwere samenwerking tussen artsen en apothekers op de eerste lijn, en van opwaardering van het imago van het beroep bij het brede publiek.