...

Achter je toog. Afstand houden is noodzakelijk. Minstens anderhalve meter. Om zichzelf te vrijwaren van besmetting in de eerste plaats. Een zieke apotheker kan niet werken en moet thuis blijven. Een besmette apotheker is een bron van infectie voor zijn chronische patiënten en hun mantelzorgers. We moeten dus te allen prijze vermijden dat zorgverstrekkers in de vuurlinie - huisartsen én apothekers - het virus oplopen. De continuïteit van zorg en de toegang tot geneesmiddelen staat op het spel. Voor honderden COVID-19-patiënten, maar vooral ook voor die miljoenen andere Belgen die medicatie nodig hebben: patiënten met een acute zorgnood, zoals een infectie, tandpijn, een brandwonde of een ontsteking en alle chronische patiënten, zoals diabetici, hartpatiënten, mensen met epilepsie of psychische aandoeningen, kankerpatiënten,...Blijf achter je toog, apotheker! Ook de zorgverstrekkers zelf zijn beducht voor de infectie, terwijl beschermende middelen zoals mondmaskers en ontsmettende handgels niet te krijgen zijn. Dat is maar normaal! Als je wil dat die zorgverstrekkers in de vuurlinie beschikbaar blijven, doe dan wat we je aanraden. Blijf thuis als je ziek bent. En neem de telefoon. Bel je huisarts voor een diagnose of behandeling. Bel je apotheker als je medicatie nodig hebt. Zo kan je veilig afspreken hoe dringende en noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten toch veilig tot bij jou geraken. En zo kan jouw apotheker, ondanks de epidemie, achter zijn toog blijven voor al wie hem of haar daar nodig heeft. #allemaalsamen"Apotheker, blijf achter je toog!" klinkt ook wrang. Uiteraard gaat de aandacht eerst naar de ziekenhuizen waar levens gered moeten worden. Uiteraard moeten we focussen op isolatie van besmette patiënten. Toch is het pijnlijk om vast te stellen dat er tot de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad geen woord gerept is over die cruciale zorgverstrekker en dat er tot vandaag geen officiële richtlijnen zijn voor onze sector. Apothekers nemen daarom zelf het heft in handen. De beroepsfederaties APB en Ophaco hebben zelf nationale aanbevelingen opgesteld en antwoorden op veel gestelde vragen aan hun leden. Het Vlaams Apothekersnetwerk, de Apothekers van Brussel en de Association des Unions de Pharmaciens volgen de regionale plannen op de voet. Lokale verenigingen zoeken oplossingen voor de ontbrekende beschermingsmiddelen. Individuele apothekers doen wat ze kunnen om hun broodnodige werk op een veilige manier te kunnen verder zetten. Niet alleen in hun apotheek, maar ook in hun gemeenschap, samen met andere zorgverstrekkers, nemen apothekers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op. We wachten op officiële validering en ondersteuning van die maatregelen... en ja graag, ook erkenning.Apotheken zullen open blijven. Met een apotheker achter de toog. Tijdens de gewone openingsuren, ook op zaterdag, en op zonen feestdagen tijdens de wachtdienst, de klok rond. Je vindt de apotheek van wacht bij jou in de buurt op Apotheek.be. Hier en daar moet er misschien toch een apotheek sluiten. Omdat de apotheker zelf ziek is of omdat hij tot de risicogroep behoort. Gelukkig is er een fijnmazig netwerk van apotheken zodat we dat vlot kunnen opvangen. Toon begrip en respect voor de voorzorgsmaatregelen die apothekers nemen. Sommigen bedienen je via hun wachtluik voor de zekerheid. Anderen voorzien een doorzichtig scherm op de toog. Apotheker, blijf achter je toog!Nog anderen vragen om één voor één binnen te komen of contactloos te betalen. Allemaal manieren om overdracht te voorkomen. En om er voor te zorgen dat onze gezondheidszorg - of het nu in de vuurlinie is of op intensieve zorg - overeind blijft.APB heeft in overleg met de collega's van Ophaco en het Vlaams Apothekers Netwerk een nationale en sectorbrede task force opgericht om de situatie op de voet te kunnen volgen en snel en doortastend te kunnen ingrijpen. Zodat onze leden kunnen weten wat ze wel en niet moeten doen. En zodat de nationale crisiscel rekening kan houden met de noden op het terrein. Om deze ongeziene toestand het hoofd te bieden, blijven apothekers dus achter hun toog.We klaren de klus #allemaalsamen. #apothekersblijvenachterhuntoog