...

Het is zover: wat we in onze vorige editie al voorspelden, is werkelijkheid geworden. Het koninklijk besluit van 30 september 2020 dat apothekers toelaat om tijdens deze winter 2020-2021 het vaccin tegen de seizoensgriep voor te schrijven aan 50-plussers werd op 5 oktober in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het zal tot 3 april 2021 in voege blijven. Dit besluit komt er naar aanleiding van de pandemie van het coronavirus, vooral om de impact van covid-19 op het griepseizoen te beperken. Nicolas Echement van de Franstalige apothekerskoepel AUP reageert verheugd: "Voor het apothekersvak is dit een enorme stap vooruit! Hierdoor kunnen we tegemoetkomen aan de vraag van de mensen en hen onnodige verplaatsingen besparen, en dit alles in goed omkaderde omstandigheden.... Het vaccin wordt meteen afgeleverd, zoals bij de noodanticonceptiepil, maar onder één duidelijke voorwaarde: ouder zijn dan 50 jaar." De apotheker uit Luxemburg zegt aangenaam verrast te zijn door de reacties van sommige leden: "Zo hoorde ik iemand zeggen dat dit één van de grootste veranderingen is die hij in het beroep heeft gezien sinds hij apotheker werd. Een zeer terechte opmerking: dit is verheugend nieuws omdat de apothekers beseffen dat het een grote vooruitgang betekent voor ons beroep." Nicolas Echement heeft zich altijd ingezet voor een bredere uitrol van de griepvaccinatie en hij vindt de toestemming aan de apothekers om voor te schrijven zeer bemoedigend signaal: "Elk jaar hadden we te maken met datzelfde zorgenkindje: waarom halen we opnieuw niet de cijfers die door de Hoge Gezondheidsraad of de WHO worden aanbevolen? Dit systeem maakt het mogelijk om onze vaccinatiegraad te verhogen, wat positief is voor alle risicogroepen, enz. Meer gevaccineerden betekent minder kans om de ziekte op te lopen." Maar dan nog moeten de mensen op de hoogte zijn en om het vaccin vragen. "Inderdaad, maar we hebben op de officiële bevestiging gewacht om het nieuws op grote schaal te verspreiden en nu meen ik dat het belangrijk is dat we een goede communicatie voeren. Wat betreft de dagelijkse apotheekpraktijk is het makkelijk: apothekers kunnen proactief optreden door mensen boven de 50 jaar te informeren en het vaccin aan te bieden. Men kan natuurlijk niemand dwingen het vaccin te nemen, maar u kunt de mensen wel aanmoedigen hierover na te denken."