...

"Apothekers zijn niet opgeleid om te vaccineren. Het is ook niet de missie van het beroep. In België is de eerste lijn en de huisarts niet moeilijk toegankelijk en op vele plaatsen aanwezig. Waarom zouden we de apothekers dan bij vaccinatie betrekken?" Met die woorden reageerde huisarts Reinier Hueting, voorzitter van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (AGSB), op de resultaten van de enquête 'Wie bent u, apotheker?' die in onze vorige editie werden voorgesteld.Voor dokter Hueting is en blijft vaccinatie een medische act, of ze nu door een verpleegkundige of een arts wordt uitgevoerd. Apothekers zijn daarvoor niet opgeleid. "Ik begrijp dat de overheid de vaccinatiegraad omhoog wil krijgen", vervolgt hij, "maar daarin spelen huisartsen een nuttige rol. Het valt niet in te zien hoe apothekers in een officina kunnen vaccineren."Wel vindt Hueting dat apothekers meer betrokken kunnen worden bij preventie. "Maar om de vaccinatiegraad te verhogen, zie ik niet in wat ze meer kunnen doen dan affiches uithangen", dixit de ASGB-voorzitter.Een zeer grote meerderheid van apothekers hoopt ook inzage in de bloedwaarden van patiënten en indicaties van geneesmiddelenvoorschriften te krijgen. Voor die vraag heeft Hueting evenmin begrip. "Dat is diagnostiek en daarvoor zijn apothekers niet opgeleid. Het is natuurlijk hun taak niet om na te gaan of de arts zijn diagnose correct stelt. Bovendien is er het probleem dat producten vaak worden afgeleverd door apotheekassistenten."Ook de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas) benadrukt in een persbericht dat de huisarts in samenspraak met de arts-specialist de verantwoordelijke is en blijft om het diagnostisch en therapeutisch beslissingsproces van de patiënt uit te stippelen."Wat in de toekomst wel mogelijk moet worden is dat de huisarts, zoals de arts-specialist, kan beslissen om bepaalde taken te delegeren naar andere professionele zorgverleners, mits die daarvoor de vereiste bekwaamheid hebben verworven door een academische vorming afgerond door een examen", luidt het.