...

Dat blijkt uit een eenvoudige online steekproef met vijf vragen die 'de Apotheker' de voorbije weken uitvoerde bij 120 apothekers. Ten vroegste einde maart 2021 en allicht later, komt er een vaccin op de markt tegen covid-19. Pas daarna, in de loop van het tweede en derde trimester, kan de bevolking massaal gevaccineerd worden. Maar aangezien er in een eerste fase te weinig vaccins zullen zijn voor iedereen, verloopt dit gefaseerd. Allicht krijgen zorgverstrekkers en de meest kwetsbare groepen in de samenleving - chronisch zieken en ouderen - prioriteit. Ondertussen speculeren de media volop over het nieuwe vaccin. Niet alleen wordt er vol ongeduld naar uitgekeken, nog essentiëler is de betrouwbaarheid ervan. Het vaccin doorloopt in een recordtempo alle klinische fases en moet snel in massaproductie. Dat alles kan de scepsis voeden. Al blijkt dit bij de bevolking geen punt, zo blijkt uit de 15de en 16de editie van de grote corona-enquête van UAntwerpen en UHasselt - respons van respectievelijk 27.500 en 28.000 personen. Indien het covid-19-vaccin wordt aanbevolen, zou 89% van de respondenten zich laten vaccineren. Bij de bevolking zit het dus relatief goed, al evolueren de cijfers in de tijd. Essentiëler is wel dat de zorgverstrekkers zelf er confidentie in hebben en overtuigd zijn dat het snor zit. Deze online peiling toont aan dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is. Net zoals bij de algemene bevolking zijn negen apothekers op de tien overtuigd dat vaccins in het algemeen betrouwbaar (47%) tot zeer betrouwbaar (47%) zijn. Gaat het echter over een vaccin tegen covid-19 dan beschouwt 14% van de apothekers dit als (zeer) onbetrouwbaar. Slechts 72% denkt dat het (zeer) betrouwbaar is. 14% heeft er geen mening over. Negen apothekers op de tien raden risicopatiënten actief aan om zich tegen griep te laten vaccineren. 36% zal dat dit griepseizoen zelfs nadrukkelijker doen dan andere jaren. Het nieuwe covid-19-vaccin wordt minder enthousiast onthaald. Slechts 64% van de apothekers zegt zijn patiënten tot covid-19-vaccinatie te zullen aansporen. 23% weet het niet. 14% zou het niet doen. Op de vraag of ze zichzelf zouden laten vaccineren tegen covid antwoordt 46% ontkennend. Daarvan zegt 21% duidelijk neen en bijna 25% weet het niet. Dat slechts 54% zichzelf zeker zou (laten) vaccineren, is niet bepaald een blijk van groot vertrouwen.