...

Al twee derde van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen is intussen volledig gevaccineerd. In de meeste Vlaamse gemeenten (279) ligt de vaccinatiegraad al boven de 70%, tien gemeenten vormen de uitzondering. Negen daarvan liggen rond Brussel, de tiende is Antwerpen (vaccinatiegraad van 67%). De komende weken ligt de nadruk van de campagne op wie nog een tweede prik moet krijgen en op de 'instromers': kinderen die 12 jaar worden, studenten en docenten uit het buitenland ... Het centrale uitnodigingssysteem werd intussen al stopgezet. Wie nog een eerste prik wil krijgen, zal zelf de nodige stappen moeten zetten. Mensen worden aangemoedigd nog zoveel mogelijk gebruik te maken van vaccinatiecentra. Steeds meer grote vaccinatiecentra sluiten hun deuren en verhuizen hun activiteit naar kleinere locaties. Vaccinatiecentra fusioneren. Recent raakte bekend dat het Antwerpse vaccinatiedorp Spoor Oost eind deze maand ook dichtgaat. Midden oktober worden de centra officieel stopgezet. Daarna zal de vaccinatie tegen covid per eerstelijnszone worden georganiseerd, gebruik makend van, eventueel, mobiele teams, lokale infrastructuur en de capaciteit van de eerstelijnszorgverleners (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen). Voor de sensibilisering zal de populatiemanager vooral samenwerken met de huisartsen en andere zorgaanbieders, en de lokale besturen. Verdeling en bereiding van de vaccins zullen gebeuren via de lokale apotheken. "Er zal vooral een beroep worden gedaan op de apothekers die al expertise hebben opgedaan in de vaccinatiecentra. Het huidige plan: de vaccins zullen geleverd worden aan één satelliet-apotheek per provincie, waarbij naargelang de behoefte nog een of twee andere apothekershubs voor de distributie en bereiding kunnen worden ingeschakeld", licht Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekersnetwerk toe. Hoe het systeem er precies zal uitzien, zal natuurlijk afhangen van de capaciteit die benodigd is - van de bevolkingsgroepen die een boosterinjectie moeten krijgen. Daar is voorlopig weinig over bekend - de Taskforce Vaccinatie moet op tijd en stond de knoop doorhakken. Men zal het systeem dus flexibel moeten kunnen opschalen.