...

Homeopathie leent zich perfect voor situaties waarin het hormonale evenwicht ontwricht is. Homeopathie respecteert immers de fysiologie, helpt de patiënten om een moeilijke fase door te komen en veroorzaakt geen bijwerkingen noch medicamenteuze interacties met de behandeling die de oncoloog voorschrijft.De patiënt moet wel weten dat homeopathie geen kankertherapie is, maar wel nuttig is om de bijwerkingen van chirurgie, chemotherapie, hormoontherapie en radiotherapie te verminderen.Als apotheker moet je de complexiteit van de kankertherapie kennen en de patiënt weer naar zijn oncoloog verwijzenals hij de behandeling niet naleeft wegens ernstige bijwerkingen,als zijn toestand verslechtert door de ziekte of de behandeling ervan (koorts, zwakte, hematologische afwijkingen...)in geval van medicamenteuze interacties met de gewone behandeling.De Société homéopathique internationale de soins de support en oncologie (SHISSO) stelt de gezondheidswerkers specifieke richtlijnen voor kankertherapie voor. Die geven oncologen, radiotherapeuten, chirurgen, pijnspecialisten, huisartsen, apothekers, verpleegkundigen dierenartsen en novicen in homeopathie gevalideerde informatie in een gebruiksvriendelijk formaat over gerichte homeopathische geneesmiddelen die artsen en patiënten kunnen helpen in speciale klinische omstandigheden, vanaf de aankondiging van de diagnose van kanker tot de bijwerkingen van chirurgie, chemotherapie, gerichte geneesmiddelen, radiotherapie en hormoontherapie, en over hulp na kanker en ondersteuning tijdens palliatieve zorg.Een homeopathische consultatie op maat blijft de panacee in bepaalde situaties en als de eerstelijnstherapie de bijwerkingen niet verlicht. In de apotheek zou minstens één iemand van het team kennis moeten hebben van homeopathie. Beschikbaarheid is inderdaad een kracht zodat je een waardevol advies kunt geven als een patiënt klaagt over bijwerkingen van de kankertherapie.Als een patiënt klaagt van opvliegers, moet je navragen hoe frequent en hoe intens ze zijn en hoelang ze duren om de weerslag op de levenskwaliteit te kunnen evalueren. In geval van ernstige symptomen (graad 3 volgens de CTCAE) moet de patiënt altijd voor advies naar zijn oncoloog worden verwezen.De androgeendeprivatietherapie die bij de behandeling van prostaatkanker wordt gegeven, veroorzaakt opvliegers, die de patiënten vaak erg hinderlijk vinden. Meestal is het de echtgenote die de apotheker komt vertellen over de vasomotorische problemen van haar man. Het homeopathische advies is hetzelfde op voorwaarde dat de patiënt alle klinische tekenen vertoont. Je schrijft dan een homeopathische behandeling op maat voor die de principes van gelijkenis en oneindig kleine concentraties eigen aan de homeopathie respecteert.