...

In ons land kunnen apothekers patiënten met astma reeds helpen tijdens een begeleidingsgesprek Goed Geneesmiddelen Gebruik, afgekort een GGD. In Australië gaat men nog een stapje verder en willen apothekers een actieve rol opnemen bij de begeleiding van patiënten met chronisch obstructieve longziekte ( chronic obstructive pulmonary disease, COPD). Negen apotheken in Sydney waren bereid om deel te nemen aan dit proefonderzoek. De apothekers kregen een voortgezette opleiding en ze konden in totaal 40 patiënten rekruteren, van wie 27 patiënten de drie vooropgestelde consultaties en twee follow-up telefoons hadden doorlopen. Tijdens een eerste consultatie gebeurde er onder andere een medication review en demonstreerde de apotheker de juiste inhalatietechniek. De daaropvolgende afspraken gingen vooral over niet-farmacologische interventies en de patiënt informeren over zijn/haar aandoening. Wat inhalatietechnieken betrof: meer dan de helft gebruikte zijn/haar inhalator en/of bijhorende techniek niet correct. Uit de follow-up bleek dat de inhalatietechnieken waren verbeterd door de begeleiding van de apotheker en dat reeds bij de tweede consultatie. In vergelijking met een controlegroep was er zelfs sprake van een significante daling van het aantal exacerbaties door onder een andere verbeterde inhalatietechniek. Verder bleek uit de medication review onder andere dat 68% niet therapietrouw was. Ook dat ging de goede kant uit na de begeleiding door de apotheker. Tot slot gingen COPD-patiënten sneller naar hun huisarts of specialist op aanraden van hun apotheker, als die vermoedde dat er meer aan de hand was en/of de behandeling moest worden bijgestuurd.