...

De uitgestelde koffie zag het levenslicht in Italië: in Napolitaanse bars is de 'caffè sospeso' een blijk van solidariteit sinds half de 20ste eeuw. De traditie breidde uit naar de buurlanden en flakkerde weer op in de jaren 2000... met nu dus een 'farmaceutische' versie in Henegouwen. "Geld mag geen rem zijn op de toegankelijkheid van eerstelijnsgeneesmiddelen", maakt Staquet zich sterk.Bij de inwoners valt het initiatief alvast in goede aarde, en als de spaarpot blijft gevoed worden, denkt de apotheker aan een verlenging van zijn actie. Enige jaloezie was eveneens Staquets deel, en ook nieuwsgierigheid, tot over de landsgrenzen zelfs: de Franse zender Pharmaradio berichtte over het initiatief. "Ik heb felicitaties gekregen van de APB-voorzitter en de voorzitter van de nationale raad van de Orde zag geen graten in mijn actie op voorwaarde dat ik er geen publiciteit mee nastreef."Een tiental collega's lieten al weten interesse te hebben. "Ze hebben begrepen dat zo'n solidariteitsactie het imago van de apotheker ten goede komt. Zo onderscheiden we ons van de online verkoop en de parafarmacie-ketens. Bij ons komt het menselijke contact op de eerste plaats. Voor mij is dat wat telt: de apotheker heeft een rol te spelen in de toegankelijkheid van geneesmiddelen. Het einddoel is dat andere zelfstandige apothekers mee op de boot springen. Ze hebben er alle baat bij."De zelfstandige apothekers hebben een groot probleem met communicatie, vindt Staquet. "Waarom zijn ze zo bang om op de voorgrond te treden? Dat moeten we koste wat het kost doen als we stand willen houden. Onze tegenstanders zijn immers bedrijven die miljoenen investeren om te communiceren. We leven in een communicatiemaatschappij waarin alles snel moet gaan, we moeten onszelf dus promoten. We mogen niet in de schaduw blijven."Een tijdje geleden opende Laurent Staquet een afhaalpunt voor pakjes naast zijn officina. Dat leverde hem een klacht op van een collega bij de Inspectie, en een andere bij de Orde. "Ik ben soms teleurgesteld dat mensen me beoordelen zonder na te denken. Waarom bestaat de helft van de pakjes in mijn afhaalpunt uit geneesmiddelen? Laten we stoppen met onze kop in het zand te steken, we moeten onszelf in vraag durven stellen."Aan de Orde verklaarde hij begin januari dat hij niet als een rebel optreedt. "Ik kom meer voor mijn mening uit dan anderen, maar ik bezorg het beroep geen negatief imago. Het komt misschien over als reclame of een poging tot ronseling, maar dat is niet de bedoeling, het levert me niet meer klanten op. Heel wat apothekers durven niet te innoveren uit angst voor de Orde. Ik zeg hen: durf! Een derde van de apotheken zullen binnen de tien jaar verdwijnen. Ik wil daar niet bij horen.""Het afhaalpunt, de uitgestelde geneesmiddelen,... het lijkt er misschien een beetje over, maar de bedoeling is om dichter bij de bevolking te staan. Ik probeer oplossingen te vinden waarmee ik me onderscheid en die mijn activiteit duurzaam maken. We hebben als apothekers de troeven in handen om te slagen: nabijheid, toegankelijkheid,... Als we innoveren en bijkomende diensten aanbieden, worden we 'incontournable'. Stel uzelf in de plaats van uw patiënt en de ideeën komen vanzelf!"Laurent Staquet is zeer optimistisch: "Ik ben ervan overtuigd dat het beroep van apotheker zich opnieuw zal toespitsen op zijn kennis. Over tien jaar hebben we hem niet meer nodig om doosjes geneesmiddelen te verkopen; hij zal aan screening doen, en aan preventie. Om dat wetenschappelijke aspect te versterken, heb ik een apotheker in dienst genomen die zich louter toelegt op farmaceutische zorg, één dag per week."Om af te sluiten nog dit: anderen helpen, dat is goed voor de gezondheid. "Ik ben al tien jaar in Gouy-lez-Piéton gevestigd en de uitgestelde geneesmiddelen zijn een manier om de mensen die mijn officina helpen groeien, te bedanken. Moreel en psychologisch voel ik met beter, want ik heb de indruk dat ik mijn patiënten een meerwaarde bied. Ik word niet langer gezien als een verkoper van geneesmiddelendoosjes, maar als iemand die er staat voor zijn patiënten. Dat verandert alles!"