...

Afstand houden, de handen wassen, individueel beschermingsmateriaal,... barrièremaatregelen zijn essentieel om de verspreiding van het nieuwe coronavirus af te remmen en de epidemie te stoppen. In veel landen is het dragen van een mondkapje verplicht. Gezondheidswerkers en -organisaties raden ook aan een masker te dragen om zichzelf en de omgeving te beschermen, maar het masker moet dan wel goed gedragen worden, d.w.z. het moet de mond en de neus bedekken. Terecht, volgens een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Singapore. De wetenschappers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van tal van studies over verschillende mondkapjes die in het openbaar gebruikt worden, en enquêtes over het gebruikte materiaal, de fabricatietechnieken en problemen die invloed hebben op de werking ervan. Ze hebben vooral gekeken naar theoretische studies van de mechanismen van de vochtcirculatie die meespelen bij de preventie van met virus beladen partikels door het dragen van een masker. De vorsers hebben hun studie uitgevoerd om na te gaan of het dragen van een mondkapje het reproductiegetal verlaagt. (Ter herinnering, het reproductiegetal is het aantal mensen dat door iemand met een SARS-CoV-2-infectie wordt besmet.) Naast de aard van het materiaal en de duur van gebruik is de grootte van de vochtdruppeltjes die via de neus en de mond uitgestoten worden als men spreekt, zingt, niest, hoest of ademt, essentieel wat de werking van een mondkapje betreft. Volgens de experts zijn dat meestal dikkere druppeltjes van ongeveer 5-10 µ, maar kleine druppeltjes, kleiner dan 5 µ, zijn waarschijnlijk gevaarlijker. Die kunnen immers lang in suspensie in de lucht blijven hangen. En de conclusie spreekt voor zich. Van alle gezichtsmaskers die momenteel in de handel te verkrijgen zijn, filteren enkel N95-maskers (FFP2 volgens de Europese normen), die het verzorgend personeel in ziekenhuizen draagt, zowel de grootste als de kleinste druppeltjes. Mondkapjes zouden minstens 95% van de partikels van 0,3 µ tegenhouden. Nog een andere vaststelling: mondkapjes van hybride polymeren zouden niet alleen de partikels filteren, maar zouden ook het gezicht afkoelen. Wat niet oninteressant is, want hoe comfortabeler het masker, des te beter zullen de mensen het dragen. De vorsers hebben ook de epidemiologische studies doorgenomen die het effect van mondkapjes op het reproductiegetal hebben onderzocht. Ter informatie, als het reproductiegetal daalt tot beneden 1, zal de epidemie niet meer uitbreiden. Systematisch gebruik van een chirurgisch masker zou de pandemie kunnen stilleggen als minstens 70% van de wereldbevolking stelselmatig en coherent (met bedekking van mond en neus) een masker zou dragen in het openbaar. Die maskers filteren de grootste druppels en hun werkzaamheid wordt geraamd op ongeveer 70%.