...

De Vlaamse regering keurde recent in principe de tekst van het besluit goed dat de procedure voor zorgstrategische plannen vastlegt - dat wil zeggen dat vóór de definitieve goedkeuring nog het advies van de Raad van State wordt ingewonnen. Het BVR legt ook de samenstelling van de Commissie Zorgstrategie vast, die als opdracht heeft de minister te adviseren over de ingediende regionale en thematische zorgstrategische plannen.