...

Dat vooral Waalse apothekers minder klanten over de vloer krijgen, komt omdat er daar duidelijk meer apotheken zijn ten opzichte van de bevolking, zegt Karolien Sottiaux van Sirius Insight. "En ook de spreiding is er niet optimaal." Wat zijn de opties voor die apothekers? "Ze zouden kunnen verhuizen, of een fusie aangaan met een nabij liggende collega. Twee noodlijdende apotheken naast elkaar kunnen beter hun krachten bundelen om hun rentabiliteit te verhogen en zo een mogelijk faillissement te vermijden." Het aantal apotheken in België daalt jaar na jaar maar deze reductie verloopt eerder traag, stelt Sirius Insight vast. Karolien Sottiaux: "De situatie in de verschillende landsdelen verschilt sterk: zo telt Vlaanderen het grootste aantal apotheken, Wallonië het grootste aantal ketenapotheken en is het aantal apotheken per 10.000 inwoners hoog in Brussel en Wallonië." Gemiddeld zijn er in Europa 31 apotheken per 100.000 inwoners, lezen we in de analyse van Sirius Insight. "België bevindt zich met 39 apotheken per 100.000 inwoners ver boven dat Europese gemiddelde. Ons land staat op de negende plaats in de lijst van Europese landen met de hoogste densiteit aan apotheken." Als we de cijfers per regio bekijken, merken we dat het aantal apotheken evenwichtig is met de spreiding van de bevolking in België. Gemiddeld vindt ieder huishouden in België een apotheek op één kilometer van zijn woning. "Deze zeer korte afstand blijft gelijk ten opzichte van 2017 ondanks de daling van het aantal apotheken." Wanneer men daarentegen het aantal apotheken per gemeente vergelijkt met de aanwezige bevolking krijgen we een genuanceerd beeld. In België zijn er momenteel 3,9 apotheken per 10.000 inwoners. Dit is minder dan in 2017 (4,39). Voornamelijk in Wallonië en in Brussel stellen we vast dat deze densiteit regelmatig hoger dan gemiddeld is. In steden als Luik, Charleroi, Brussel en Hoei is de densiteit systematisch hoger dan 6 apotheken per 10.000 inwoners. Het aantal 'tijdelijk gesloten' apotheken is in drie jaar tijd fel toegenomen, van 170 in 2017 naar 247 dit jaar, wat neerkomt op een toename met 45%. Wallonië (60%) telt veel meer tijdelijk gesloten apotheken dan Vlaanderen (22%) en Brussel (18%). Karolien Sottiaux: "Corona heeft daar voor zo ver wij weten niets mee te maken, het gaat vooral om economische overwegingen: apothekers die even afwachten hoe de wetgeving zal evolueren, of oudere, soms al gepensioneerde apothekers die nog geen beslissing hebben genomen over de toekomst van hun apotheek." De meeste apotheken zijn in Vlaanderen gevestigd. Toch valt op dat Wallonië veel meer ketenapotheken (vier of meer apotheken) telt. Van alle Belgische apotheken zijn ongeveer 20% ketenapotheken. Er zijn dubbel zoveel apotheken die deel uitmaken van een keten in Wallonië dan in Vlaanderen. "Vermoedelijk is dat fenomeen deels gelinkt aan een lager klantenpotentieel in het zuiden van het land", legt Karolien Sottiaux uit. "Ketenapotheken bieden immers een aantal schaalvoordelen (denk aan gunstigere aankoopvoorwaarden voor medicatie, branding en getrouwheidsprogramma's) die in een markt waarin de rentabiliteit onder druk staat, mogelijk een deel van de oplossing kunnen vormen."