...

Na negen jaar verdeling van iFOBT (immunologic Fecal Ocult Blood Test) kits door huisartsen werd in 2018 beslist om de taak niet langer aan huisartsen toe te vertrouwen zodat ze meer tijd hadden voor het informeren, sensibiliseren en volgen van patiënten. Het nieuwe systeem van bevoorrading in apotheken werd getest in 500 Brusselse apothekers. Het gaat om een proefproject dat na twee jaar geëvalueerd zal worden. Het principe veranderde niet: elke Brusselaar tussen 50 en 74 jaar krijgt om de twee jaar een persoonlijke uitnodiging (behalve bij een voorgeschiedenis van kanker, colostomie, colposcopie). De uitnodiging kan ingeruild worden voor een gratis iFOBT kit in een apotheek. De test moet via de post verstuurd worden naar een laboratorium dat de resultaten bezorgt aan de deelnemers en hun artsen. Het project, gefinancierd door de Cocof, de Cocom en de VGC, wordt gecoördineerd door Brumammo en de AVB-UPB. "Het aantal verdeelde tests is moeilijk te meten omdat er nog altijd problemen zijn met de codering van CNK's en het inzamelen van statistieken. Aan de andere kant zijn de cijfers voor de tests die in het laboratorium zijn uitgevoerd precies: op 31 december 2019 waren dat er 13.781. Ter vergelijking: in 2017, toen de artsen de tests verdeelden, waren er slechts 8.847", zegt Stefaan Timperman, apotheker-arts van de AVB (Apothekersvereniging van Brussel). De eerste resultaten van het project zien er vrij goed, maar de AVB zou meer erkenning willen voor de rol van apothekers bij de sensibilisering van patiënten. "Vandaag kunnen apothekers de test niet afleveren op eigen initiatief. Wij zouden willen dat de apotheker de test kan aanbieden aan patiënten die aan de criteria voldoen en daar maken we werk van. Voorheen werd de test door huisartsen verdeeld. Ze waren er niet tegen dat apothekers dat deden, maar ze wilden de test wel kunnen blijven voorschrijven aan patiënten die er nood aan hadden." De iFOBT-kit wordt daarom in de apotheek verstrekt op vertoon van de door Brumammo verzonden uitnodiging of op voorschrift van een huisarts. Het toestaan van directe verdeling door apothekers zou bepaalde problemen kunnen oplossen, zoals het hoge aantal verhuizingen in de hoofdstad of defecte brievenbussen. "We weten inderdaad niet zeker of elke patiënt de brief van Brummamo wel ontvangt." Een ander probleem is het gebrek aan bekendheid van Brumammo: "We hebben een mediacampagne nodig voor het grote publiek, mensen kennen Brummamo niet goed, dus we weten niet zeker of ze de inhoud zullen vertrouwen als ze de uitnodiging krijgen en of ze weten wat ze moeten doen." Al deze redenen maken het voor Stefaan Timperman belangrijk dat de apotheker patiënten actief kan voorlichten. Daarom pleit hij ook voor het delen van gezondheidsgegevens die het mogelijk zouden maken om de risicoprofielen beter te kennen. Hoe dan ook, voor de AVB is het de bedoeling om dit langetermijnproject met Brummamo voort te zetten; "Iedereen is heel tevreden dat het aantal uitgevoerde tests is toenam. Afgezien van het CNK-coderingsprobleem, werkt het hele systeem logistiek goed." Vanwege de coronaviruscrisis heeft Brumammo echter besloten om voorlopig geen uitnodigingen naar patiënten te sturen. Mensen die de test doen, kunnen die wel nog naar het laboratorium sturen, de analyses zijn gegarandeerd. Een ander project dat door de coronaviruspandemie werd uitgesteld, is dat van de screening van diabetes in de Brusselse apotheken. Gecoördineerd door UCLouvain, de ULB en de VUB, zou het in mei beginnen. "We laten het project niet vallen, maar we hebben nog geen nieuwe datum vastgelegd. Voorlopig hebben apothekers andere prioriteiten: patiënten goed informeren, luisteren naar hun zorgen en chronische behandeling verzekeren. Temeer omdat er in Brussel veel eenoudergezinnen zijn en veel eenzaamheid bij de oudere inwoners", zo besluit Stefaan Timperman.