...

In het luik 'Financiën' werd gepeild naar hoe vaak apothekers een grondig gesprek hebben met hun bankinstelling over hun financiën. De helft van de personen die deelnamen aan onze enquête (555) doet het nooit of zelden, de andere helft ziet zijn bankier face-to-face één of meerdere keren per jaar (25,3% minstens één keer per jaar, 15,8% twee keer en 6,4% drie keer of meer per jaar). En hoe ouder de apotheker, hoe meer afspraken hij heeft.En waarover praat u met uw bankier? Het belangrijkste gespreksonderwerp zijn investeringen (64,5%), gevolgd door de aankoop van professioneel materiaal (32,3%), de aankoop van een wagen (25,8%), de installatie van de apotheek (25,8%) en de aankoop van een huis (19,4%). Als we naar de leeftijd kijken, zijn apothekers jonger dan 35 jaar meer bezig met de aankoop van een huis (68,5% versus 32,8% van de 35- tot 44-jarigen, 23% van de 45- tot 54-jarigen, 18,3% van de 55- tot 64-jarigen en 12,5% van de 65-plussers). De installatie van de apotheek is vaker een bekommernis voor 35- tot 54-jarige apothekers (21,9-24%) dan voor jongere collega's (11,2%) en de oudste apothekers (11,3%). Er is weinig verschil naargelang het geslacht of de taal, behalve voor de installatie van de apotheek; Nederlandstalige apothekers praten er dubbel zo vaak over met hun bankier dan Franstalige collega's (19,8% versus 8,7%).Wat is de belangrijkste bron van informatie over investeringen voor apothekers? De meeste collega's (38,3%) hebben vertrouwen in hun vaste bankier, maar sommige apothekers doen een beroep op een specialist in financiële planning (11%), internet (7,2%) of op andere informatiebronnen (6,8%) zoals ouders, partners, familie, boekhouders... De media zijn een bron van informatie voor niet meer dan 5% van de apothekers en bijna 28% gaat niet op zoek naar informatie.Maakt u werk van uw pensioen? Negen op tien respondenten beantwoordt die vraag met 'ja', ongeacht geslacht, taal of professioneel statuut. Het percentage stijgt met de leeftijd: bij apothekers jonger dan 35 jaar gaat het om 86,4%, bij 35- tot 44-jarigen om 89,7%, bij 45- tot 54-jarigen om 92,8% en bij 55- tot 64-jarigen om 97,8%. Bij 65-plussers bedraagt het percentage 5%.Op welke manier werkt u aan uw pensioen? 91,1% van de bevraagde apothekers doet aan pensioensparen, 5,5% via Amonis, 39,2% heeft een groepsverzekering en 38,1% een individuele levensverzekering. Dezelfde verdeling geldt voor alle leeftijden al neemt het aantal levensverzekeringen en groepsverzekeringen toe met de leeftijd; respectievelijk 18% en 28,6% bij apothekers jonger dan 35 jaar, 34,5% en 33,3% bij 35- tot 44-jarigen, 51,9% en 40,3% bij 45- tot 54-jarigen, 51,7% en 58,8% bij 55- tot 64-jarigen. Taal en geslacht spelen geen rol.Hoe regelt u uw financiën? Geen verrassingen hier, internet bankieren staat op nummer één (93,2%) en bankapps staan op de tweede plaats (63,9%), gevolgd door mobiele betalingen (Payconiq, app) (47,5%) en contactloze betalingen (met een smartphone aan een terminal) (27,3%). Bijna 3% van de apothekers gebruikt niet één van die middelen.Net zo min een verrassing is dat jongere apothekers meer geneigd zijn om gebruik te maken van moderne betalingsmiddelen: 81,2% van de apothekers jonger dan 35 jaar gebruikt een bankapp versus 68% van de 35- tot 44-jarigen, 60,4% van de 45- tot 54-jarigen, 43,8% van de 55-tot 64-jarigen en 25% van de 65-plussers. Apothekers jonger dan 35 jaar doen ook vaker mobiele betalingen: 59,7% versus 52,6% van de 35- tot 44-jarigen, 45,3% van de 45- tot 54-jarigen, 32,6% van de 55-tot 64-jarigen en 10% van de 65-plussers. Ook hier spelen geslacht, taal of professioneel statuut geen rol.En waarin investeert u uw geld? De meest populaire producten zijn beleggingsfondsen (38,7%), aandelen, obligaties en effecten (37,5%) en onroerend goed (huis, appartement, grond) (31,3%). Ook hier is er weinig verschil tussen de verschillende categorieën, behalve dat Nederlandstalige apothekers meer geld investeren in beleggingsfondsen (44%) dan Franstalige collega's (25,9%).Hoeveel verdient u per maand? 43,1% van de respondenten zegt dat ze een salaris ontvangen van minder dan 2500 euro netto per maand en 32,1% tussen 2501 en 3500 euro per maand. Opmerkelijk is dat 13,6% de vraag niet wilde beantwoorden. Bijna de helft van de vrouwelijke apothekers die de vragenlijst invulden (49,8%) verdient minder dan 2500 euro netto, voor 31,2% van de mannen. Het verschil is vooral uitgesproken bij apothekers met een salaris lager dan 2500 euro netto per maand: 58,4% van de apothekers jonger dan 35 jaar, 50,5% van 35-tot 44-jarigen, 36% van de 45- tot 54-jarigen, 22,5% van de 55- tot 64-jarigen en 30% van de 65-plussers.Het is interessanter om de lonen naargelang de professionele status te bekijken: van de deelnemende ziekenhuisapothekers verdient 60% tussen de 2500 en de 3500 euro netto per maand (18% <2500, 12% van 3500-4500, 4% van 4500- tot 5500 euro en 2% > 8500 euro). Van de apotheker-eigenaars verdient 44,1% minder dan 2500 euro en 26% tussen de 2500 en de 3500 euro. De meerderheid van de titularisbedienden (54,1%) verdient tussen de 2500 en de 3500 euro (31,1% <2500 euro ), terwijl de meerderheid van de assistent-apothekers (65,9%) <2500 euro verdient (20,7% 2500 à 3500 euro).Hoe is uw verloning geëvolueerd in de afgelopen vijf jaar? Voor de helft van de bevraagde apothekers is er niets veranderd (55,7%), voor 27% is het loon gestegen en voor 15% gedaald. Zoals verwacht werd deze daling vaker vastgesteld bij 65-plussers (40%) en de stijgingen bij apothekers jonger dan 35 jaar (> 50%) dan in de andere categorieën (22,7% van de 35-44-jarigen, 18% van de 45-54-jarigen en 15,7% van de 55-64-jarigen). Meer dan de helft van de ziekenhuisapothekers zag hun salaris stijgen, tegen de helft van de titularisapothekers en 36,6% van de assistentapothekers. Een kleine 15% van de apothekerseigenaars zei dat ze meer verdienden.Doet u online aankopen? Online shoppen is goed ingeburgerd en dus ook bij apothekers. Niet minder dan 86,2% apothekers deed het afgelopen jaar online aankopen. En natuurlijk kopen de apothekers jonger dan 35 jaar veel meer online (93,5%) dan 65-plussers (45%). De andere leeftijdscategorieën scoren meer dan 80%. En wat koopt u online? Vooral kleding en schoeisel (67%), reizen (56,5%), elektro (44,9%), boeken (43,3%), maar ook voedsel (13,5%), geneesmiddelen (3,7%) en medisch materiaal (2,6%).