...

Op de vraag of u de afgelopen maanden een krant las of doorbladerde, antwoordt een meerderheid (76,1%) van de bijna 600 apothekers die deelnamen aan de enquête 'Wie bent u, apotheker?' bevestigend (iets meer mannen dan vrouwen, 87,1% versus 70,3%). Hoe ouder u bent, hoe meer u dagbladen leest: 95% van de 65-plussers, 86,4% van de 55- tot 64-jarigen, 80,9% van de 45-54-jarigen, 72,2% van de 35- tot 44-jarigen en 66% van de apothekers jonger dan 35 jaar. Nederlandstaligen lezen vaker de krant dan Franstaligen (80,5% versus 65,8%).De Standaard wordt gelezen door 28,7% van de respondenten, Het Nieuwsblad door 27,1%, Het Laatste Nieuws door 19%, De Tijd door 11,5%, Het Belang van Limburg door 9,4%, Le Soir door 9,1%, Gazet van Antwerpen door 8,6%, en De Morgen door 7,8% van de apothekers. Aan Franstalige kant wordt La Libre Belgique gelezen door 5,9% van de apothekers, L'Avenir door 6,2%, La Dernière Heure door 4,6%, L Echo door 2,9%, Sud Press door 1,9%, de Franse kranten Le Monde door 1,3% van de apothekers en Le Figaro door 0,5%. En 8,8% van de respondenten zegt andere kranten te lezen.Aan Nederlandstalige kant, geeft 38,2% van de apothekers die een krant lezen de voorkeur aan De Standaard, 36,1% verkiest Het Nieuwsblad, 25,4% Het Laatste Nieuws, 15,4%, De Tijd, 12,5% Het Belang van Limburg, 11,4% De Gazet van Antwerpen, 10,4% De Morgen, 0,4% Le Soir, 0,4% La Libre Belgique en 1,8% van de apothekers leest een andere krant.Van de apothekers die een krant lezen, geven Franstaligen de voorkeur aan Le Soir (35,5%), gevolgd door La Libre Belgique (22,6%), L'Avenir (24,7%), La Dernière Heure (18,3%), L'Echo (11,8%), Sud presse (7,5%), Le Monde (5,4%) en Le Figaro (2,2%). 30,1% van de apothekers zegt andere kranten te lezen.Hoeveel uur per week kijkt u televisie? 31,2% van de respondenten tussen de vier en zeven uur per week (ongeveer 1 uur per dag), 26,3% tussen de zeven en de 14 uur (1 tot 2 uur per dag), 21,3% drie à vier uur (1 tot 2 uur per dag), 10,9% zelden of nooit en 10,3% veertien uur (meer dan twee uur per dag).Hoeveel uur per week surft u op het internet? Voor 35,2% van de respondenten is dat drie à vier uur per week (ongeveer een halve dag), voor 28,5% tussen de vier en de zeven uur (een uur per dag), voor 19,2% tussen zeven en veertien uur (één a twee dagen), voor 12,8% meer dan veertien uur of ongeveer twee uur per dag. Niet meer dan 4,3% van de apothekers zegt nooit te surfen op het internet.Iets meer vrouwelijke apothekers dan hun mannelijke collega's surft niet meer dan een half uur per dag op het internet: 40,9% versus 25,1%. En meer mannelijke apothekers (18,7%) dan vrouwen (9,1%) surfen twee uur per dag. Een weinig verrassende vaststelling is dat 10% van de 65-plussers die deelnamen aan de enquête nooit op het internet zit tegen 2% van de apothekers jonger dan 35 jaar en 35- tot 44-jarigen.Hebt u vorig jaar muziek of films naar je computer, smartphone of tablet gedownload? "Nee", zegt de overgrote meerderheid van de apothekers die deelnamen aan de enquête (64,6%). Degenen die het doen, doen dit meestal legaal (26,9%) en 8,5% legaal en illegaal.De praktijk is niet erg populair bij oudere apothekers die vaker zeggen dat ze nooit film of muziek downloaden: 71,3% bij de 45-54-jarigen, 75% bij de apothekers van 55 tot 64 jaar oud en 95% bij 65-plussers. Het zijn eerder jonge apothekers (<35 jaar) die het meest legaal of illegaal downloaden (25,5% en 19%). In de andere leeftijdscategorieën is legaal downloaden het populairst: 41,2% bij 35- tot 44-jarigen, 24,3% bij 45- tot 54-jarigen, 22,7% bij 55-tot 64-jarigen. Maakt u gebruik van streamingdiensten (Netflix, Hulu, Amazon, iTunes...)? Ja, zegt de helft van de respondenten (52,6%). Zonder verschil tussen de geslachten of de taalregimes, zijn de jongste apothekers de grootste gebruikers met 71,2% (<35 jaar), ongeveer de helft van de 35-44 jaar en 45-54 jaar maakt er gebruik van. Bijna 70% van 55-64-jarigen en 95% van 65-plussers maken geen gebruik van de streamingdiensten.De resultaten over het luik over sociale netwerken kon u al eerder lezen1. Samengeval is een meerderheid van apothekers actief op sociale netwerken (65,8%), iets meer mannen dan vrouwen (69,1% versus 59,1%) en jongere apothekers zijn enthousiaster dan oudere apothekers (85,6% van de apothekers jonger dan 35 jaar, 73,2% van de 35- tot 44-jarigen, 59,6% van de 45- tot 54-jarigen, 45,5% van de 55- tot 64-jarigen en 10% van de 65-plussers). Facebook is het meest populair (95%) en wordt gevolgd door Instagram (48,3%), LinkedIn (33,7%), Pinterest (26%) en Twitter (9%). Instagram wordt vooral gebruikt door de jongste apothekers (69,2% bij deelnemers jonger dan 35 jaar en dat het onbekend is voor collega's van 65 jaar en ouder).Wat doet u in uw vrije tijd? Iets meer dan de helft van de bevraagde apothekers gaat meerdere keren per jaar naar een receptie (57,3%), naar de bioscoop (59,3%), naar een concert (55%) of een museum (52%). Maar 60% van de apothekers gaat nooit naar theatervoorstellingen, 70% gaat nooit naar een salon of een conferentie die niets te maken heeft met hun beroep en 60% gaat nooit naar een sportevenement.Tenslotte doen Belgische apothekers een beetje aan sport en gaan ze op vakantie. Meer daarover kon u lezen in de editie van 1 juli jongstleden. Ongeveer een derde van de respondenten neemt jaarlijks twee weken vakantie. Een grote meerderheid reist binnen Europa (93,9%), meer Franstalige dan Nederlandstalige apothekers nemen vakantie in eigen land (72,9% versus 36,4%). 15% van de apothekers heeft een tweede verblijf, waarvan 59,5% aan de Belgische kust.En zijn apothekers sportief? Niet meer dan 8% doet dagelijks aan sport en iets meer dan de helft (55,9%) een keer per week. 14% van de respondenten sport nooit.