de Apotheker

cover de Apotheker

Lees nr. 10 | 15 december 2022

Web weergave

Het zou best kunnen dat we binnenkort psychedelica gaan gebruiken in de psychiatrie. Recent gaf dr. Astrid Kaiserman (ULB) een overzicht van behandelingen waarbij psychedelica worden ingezet. Die blijken veelbelovende resultaten op te leveren bij depressie en posttraumatische stressstoornis.

VOORAAN

Een vermelding van de indicatie op het geneesmiddelenvoorschrift kan de patiëntveiligheid verhogen. Sommige artsen staan daar weigerachtig tegenover omwille van de hogere werklast en bezorgdheid over de privacy. Een onderzoek van de UAntwerpen gaat na wat de patiënt zelf daarvan denkt.

IN GESPREK

Geïntegreerde zorg is een benadering voor patiënten die baat hebben bij de hulp van verschillende zorg- en hulpverleners. De patiënt staat centraal en heeft de mogelijkheid om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. De overheid werkt momenteel aan een nieuw interfederaal plan geïntegreerde zorg. Dat moet de motor worden van een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap breed gedragen wordt. Uw rol als apotheker in dit concept is van groot belang.

DOSSIER

Dokter Ri De Ridder, adviseur op het kabinet Volksgezondheid, doet het interfederaal plan geïntegreerde zorg uit de doeken, dat is aangekondigd voor eind 2024.

DOSSIER

Bij de invloed van de klimaatverandering op ziekten denken we in westerse landen allicht in eerste instantie aan de migratie van muggen naar meer noordelijke streken. Onderzoekers in Nature Climate Change schetsen een vollediger plaatje.

GEZONDHEID

"Toen mijn jongste dochter aangaf dat ze echt last had van stotteren, zijn we als ouder op zoek gegaan naar hulp en ben ik me ook gaan verdiepen in de problematiek. Toen bleek dat er eigenlijk heel weinig boekjes - zeker voor jonge kinderen - bestaan waarin stotteren aan bod komt. Ik wilde ooit zelf wel eens een kinderboek schrijven. Dat is Help, mijn woorden blijven steken geworden", vertelt kinderpsychiater Kaat Ponnet.

BOOKS en MORE

In Burn-on geeft Mieke Lannoey tips om een de functionerende burn-out te voorkomen, wanneer je niet meer uit de werkmodus kunt komen.

BOOKS en MORE

Apothekeres Leen Feys (32) uit Deinze pakt sinds kort uit met een opvallende actie: ze stelt gratis pakketjes met tampons en maandverbanden ter beschikking van jonge, schoolgaande meisjes die deze producten niet kunnen betalen en dus noodgedwongen thuis moeten blijven van school. "Toen dit onderwerp in de media kwam, voelde ik me als jonge mama en vrouw erg aangesproken. Ik heb me toen voorgenomen om daar iets mee te doen."

PORTRET