de Apotheker

Web weergave

De Waalse apotheker Laurent Staquet (foto) introduceert de zogenaamde 'uitgestelde' geneesmiddelen, in navolging van de 'caffè sospeso', welbekend in Napels. De reacties zijn gemengd - van jaloezie tot nieuwsgierigheid. Bij zijn patiënten maakt de apotheker alvast een goede beurt met zijn initiatief.

ACTUALITEIT

Met zijn 'solidaire apotheek' tracht Laurent Staquet (zie cover) zich als zelfstandige te wapenen tegenover de groeiende concurrentie van de online handel en grote ketens.

ACTUALITEIT

Geen enkele van uw collega's heeft ooit al geweigerd om euthanatica af te leveren, ook al heeft u daar als apotheker wettelijk gesproken de mogelijkheid toe. Dat blijkt uit een korte rondvraag van de Apotheker in de nasleep van het euthanasieproces in Gent.

ACTUALITEIT

De visienota 2025, Apotheek 3.0, een nieuw GGG, de huisapotheker, verwijzing van patiënten, kwaliteit van de diensten en farmaceutische zorg, relatie met de artsen... Er ligt voor de APB dit jaar veel werk op de plank. Het is met ongeduld wachten op de nieuwe regering om een aantal projecten te finaliseren.

ACTUALITEIT

Sinds 1 februari zijn de geneesmiddelenvoorschriften met nieuwe lay-out van toepassing. Op het terrein is de verwarring nog groot. Artsen, apothekers en patiënten zitten met veel vragen.

ACTUALITEIT

"Momenteel zijn amper iets meer dan de helft van de thuiswonende leden 65-plussers van het Socialistisch ziekenfonds gevaccineerd tegen griep. De WGO stelt 75% als doelstelling. Het komt erop aan de vaccinatiegraad te verhogen door mensen te sensibiliseren en door de procedure te vereenvoudigen."

ACTUALITEIT

Op maandag 27 januari was het eHealth-platform ontoegankelijk voor de zorgverstrekkers. Na de middag was het probleem opgelost, maar de dag nadien was het weer prijs: een stoornis bij Recip-e door een hostingprobleem bij Proximus. Apothekers en huisartsen zijn het beu, zoveel is zeker.

ACTUALITEIT

'Veilig communiceren met en tussen zorgverleners', is het thema van het iSHAREdata-symposium 2020. Dit Antwerpse avondsymposium richt zich tot een publiek van voornamelijk apothekers en (huis)artsen.

ACTUALITEIT

"Hoewel klanten vaker online gaan shoppen, is het belangrijk om te blijven benadrukken dat geneesmiddelen geen gewone consumptiegoederen zijn. De face-to-face-interactie tussen patiënten en apothekers is belangrijk en waardevol. Dat mag niet verloren gaan. Elke interactie biedt de mogelijkheid om een gezondheidsinterventie te doen en om er zeker van te zijn dat patiënten hun medicatie op een veilige manier innemen."

INTERNATIONAAL

Op de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Bachi, de Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkocht in apotheken, werden onlangs de eerste CHCA uitgereikt.

INTERNATIONAAL

Terwijl onze aarde het steeds warmer krijgt, heeft men bij mensen over de voorbije anderhalve eeuw een daling van de lichaamstemperatuur gemeten. Het ligt niet aan de apparatuur, denken Amerikaanse onderzoekers: ons binnenste is het wel degelijk met een paar tientallen centigraden minder gaan stellen.

GEZONDHEID

Een Amerikaanse studie ging na of wearables een rol kunnen spelen bij het monitoren van griep, om voorspellingen te maken rond de evolutie van het aantal gevallen. De test bleek succesvol.

GEZONDHEID

Bij de gezondheidseffecten van klimaatopwarming denkt men vaak eerst aan infectieziekten, ongevallen bij overstromingen en stijging van de mortaliteit tijdens perioden van grote hitte. Maar neurologen weten dat ook epilepsie wel eens frequenter zou kunnen voorvallen.

GEZONDHEID

Een grootschalige Belgische studie toont een significant verband aan tussen vrijwilligerswerk en gezondheid. Hoe meer men zich inzet, hoe groter het gezondheidsvoordeel wordt.

GEZONDHEID

"Ons onderzoek ging van start omdat we in toenemende mate ernstige voedselallergieën zagen die niet strookten met de klassieke allergiepatronen", zegt dr. Ine Decuyper (kinderarts in opleiding, UZA en Universiteit Antwerpen).

GEZONDHEID

De kankertherapie die wordt voorgeschreven bij patiënten met een hormoonafhankelijke kanker (borst- of prostaatkanker), kan zeer hinderlijke opvliegers veroorzaken. Homeopathie kan helpen om de behandeling beter te vertragen. De patiënt zal dan minder geneigd zijn om de behandeling stop te zetten en zal de behandeling beter zal naleven.

GEZONDHEID HOMEOPATHIE

Volgens een grote studie correleert een lagere BMI systematisch met een lager risico op type 2-diabetes, ongeacht het lichaamsgewicht, familiaire antecedenten van diabetes en het genetische risico. Dat wijst erop dat vermagering bij iedereen eenzelfde beschermend effect zou hebben, ook bij mensen die weinig risico lopen.

GEZONDHEID HOMEOPATHIE

U sloot een tijdje geleden een abonnement af met een telecomoperator voor de gsm, internet en/of vaste telefoonlijn van uw apotheek. U zou nu willen veranderen van operator omdat een ander bedrijf u heel wat betere voorwaarden aanbiedt. Is dat zomaar mogelijk en met welke spelregels moet u daarbij rekening houden?

PRAKTIJK

Als u vaststelt dat iemand in uw apotheek een diefstal begaat, wil u daar allicht klacht tegen neerleggen. U kunt dat doen bij de politie of het parket. Het neerleggen van zo'n klacht is ook gratis.

PRAKTIJK

Bellen of berichten lezen en versturen achter het stuur is niet alleen gevaarlijk; het is ook de grootste bron van ergernis in het verkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring bij 1.100 weggebruikers.

PRAKTIJK

Wat een feest moest worden voor Panamarenko 80, is een eerbetoon geworden aan de Antwerpse kunstenaar. Het plotse overlijden van Henri Van Herwegen op 14 december 2019 maakt van de tentoonstelling bij Campo & Campo een prachtige hommage, met kunstwerken uit zijn hele loopbaan. Vanuit zijn Aeromodeller daarboven ziet 'wereldreiziger' Panamarenko dat het goed is.

CULTUUR+

"In een officina heb je dagelijks contacten met patiënten, je volgt ze, krijgt feedback en zo bouw je een relatie op. In een ziekenhuisapotheek is dat veel minder het geval. Meteen is dat het belangrijkste verschil tussen de twee. Maar ik werk graag in mijn apotheek, zoals ik ook supergraag in het ziekenhuis werkte."

PORTRET