de Apotheker

cover de Apotheker

Lees nr. 02 | 16 februari 2023

Web weergave

In maart 2021 ging #CAVAsa van start, een project dat Vlaamse huisapothekers laat samenwerken met de lokale Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Tijdens een symposium in het Vlaams Parlement werd teruggeblikt op de ervaringen uit de voorbije twee jaar.

VOORAAN

In de nasleep van de covid-19-pandemie, die de zorgsystemen wereldwijd enorm onder druk heeft gezet, is telefarmacie aan een opmars bezig binnen de farmaceutische zorg. Tijdens een conferentie van de Internationale Farmaceutische Federatie (FIP) werden de voordelen en beperkingen van telefarmaceutische diensten onderzocht.

VOORAAN

Sinds 1 januari is Koen Straetmans voorzitter van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). Een gesprek over de uitdagingen die het apothekersberoep op Europees niveau te wachten staan.

IN GESPREK

Als apotheker hebt u een beroepsgeheim dat u dient te respecteren. Maar wat riskeert u precies als u dat beroepsgeheim schendt? En wat kunt u doen als een personeelslid een vertrouwelijkheidsverklaring niet naleeft?

UW OFFICINA

Hebt u soms het gevoel dat er niet voldoende uren in de dag zijn om alles te bolwerken? Iedereen heeft wel eens een dag met een overvolle agenda, maar als tijdsdruk chronisch wordt, is het tijd om het probleem ten gronde aan te pakken.

UW OFFICINA

Vele mensen lopen tegenwoordig met een stappenteller aan hun pols en zijn tevreden als ze dagelijks 10.000 stappen, of hun persoonlijk streefcijfer, halen. Dat is bijna goed, maar nog niet helemaal.

GEZONDHEID

Al zowat tien jaar wordt het statuut van de HDL-cholesterol als 'goede cholesterol' in vraag gesteld. Een recente, grootschalige studie komt de twijfels rond het gunstige effect van HDL-cholesterol nog versterken. LDL-cholesterol vrijwaart zijn statuut als 'slechte cholesterol'.

GEZONDHEID

Uit een recente Australische studie blijkt dat een verhoogde consumptie van zuivelproducten het risico op botbreuken en valpartijen bij ouderen opmerkelijk vermindert.

GEZONDHEID

"Lommel, eertijds de meest zuidelijke gemeente van Holland, is altijd een uithoek geweest waar pakhuizen vol smokkelwaar te vinden waren. Toen ik in mijn zoektocht naar informatie over mijn eigen stamboom een doos vol foto's en documenten kreeg over mijn overgrootvader en diens aandeel in het gehucht Russendorp, was mijn interesse gewekt", start Yves Sevens (45) zijn verhaal. Dat verhaal heeft de apotheker onlangs te boek gesteld.

PORTRET