de Apotheker

cover de Apotheker

Lees nr. 02 | 18 februari 2021

Web weergave

De resultaten van een review naar burn-out bij Amerikaanse apothekers laten zien dat ook zij niet vrij zijn van een burn-out en de negatieve symptomen die erbij komen kijken. Net als bij andere beroepsgroepen is preventie van burn-out minstens even belangrijk als de behandeling ervan.

VOORAAN

Tussen 1994 en 2000 vocht dokter X dag in dag uit tegen zijn alcoholverslaving. Hoe is het zover kunnen komen? Op welke manier slaagde hij erin uit het dal te klauteren? Een moedige getuigenis.

VOORAAN

De ziekenhuisapothekers zijn vanaf het begin bij de uitstippeling van de vaccinatiestrategie betrokken. Hun rol is dan ook fundamenteel. Dat geldt evenzeer voor de officina-apothekers, die in de vaccinatiecentra een grote verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen als farmaceutisch expert.

VOORAAN

We hebben allemaal een moeilijk jaar achter de rug en zullen deze stressvolle situatie nog een aantal maanden moeten verdragen. Alle onderzoeken komen tot dezelfde constatatie: het geluksgevoel van de bevolking is aangetast, veel mensen hebben last van vermoeidheid en stress en hebben te kampen met een angstig gevoel.

FARMAFORUM

Hoe kan je incidenten met Look-Alike & Sound-Alike (LASA)-geneesmiddelen vermijden? Een werkgroep van de FOD Volksgezondheid identificeerde de problemen op het terrein en stelde maatregelen voor om de veiligheid van de zorg te garanderen.

VOORAAN

Valérie Lacour staat met één been in de apotheek en met het andere in de universiteit om toekomstige apothekers op te leiden. Haar visie op het beroep? De apotheker als verstrekker van hoogwaardige farmaceutische zorg, patiëntgericht en zoveel mogelijk losgekoppeld van de verkoop.

IN GESPREK

Als u als apotheker wil werken met een eigen website, moet u rekening houden met een aantal deontologische voorschriften die van toepassing zijn. Wat houden die precies in en waar vindt u deze regels juist terug?

UW APOTHEEK

Als zorgprofessional informatie van patiënten met collega's delen, doe je niet zomaar. Hoe de bekende chatapps de privacyregels naleven, is bovendien niet altijd duidelijk. De app Siilo biedt een antwoord met een veilige omgeving als oplossing, exclusief voor zorgverleners. "Je hoeft je als medische professional geen zorgen meer te maken over de privacyregels en doet aan efficiëntere zorgverlening", zegt Jasper Taling, hoofd van het userteam van Siilo.

UW APOTHEEK

"Burn-out vertelt ons vaak meer over de maatschappij dan over de patiënt." Burn-outexperts nemen deze zin graag in de mond als ze aan het woord komen over de chronische en invaliderende stress op de werkplaats die bij sommigen uitmondt in een periode van burn-out. Als zorgverstrekker in de eerste lijn komt de apotheker vaak in aanraking met mensen die klachten hebben die in de richting van een burn-out kunnen wijzen. Het komt er dan op aan goed te luisteren, tips mee te geven en door te verwijzen voor verdere hulp. Maar net als andere beroepsgroepen en zorgverstrekkers kunnen ook apothekers zelf het slachtoffer van een burn-out zijn. Belangrijk is om zelf die tekenen te herkennen en actie te ondernemen. In de eerste plaats voor uzelf, maar ook in het belang van uw patiënten.

DOSSIER STRESS EN BURN-OUT

Wat is de definitie van burn-out? Welke klachten en oorzaken kunnen op een burn-out wijzen? Hoe zit het met de differentiële diagnoses met andere pathologieën? Wat is het verschil met stress? Geen betere up-to-date bron en antwoord op al deze vragen dan het in 2019 gepubliceerde onderzoek(1) naar burn-out in België op vraag van de FOD Werkgelegenheid in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik, en de Luikse intercommunale voor gespecialiseerde zorg ISOSL.

DOSSIER STRESS EN BURN-OUT

Dat is een van de conclusies van een Duitse studie die onderzoek deed naar de impact van stress op burn-out. De publicatie van deze studie en van dit toch wel nieuwe inzicht dateert van eind vorig jaar. Hoewel er een consensus is dat al dan niet chronische stress op de werkvloer tot een burn-out kan leiden, mogen we de omgekeerde negatieve impact van burn-out op stress niet onderschatten. Integendeel.

DOSSIER STRESS EN BURN-OUT

Niet alleen duurt het een tijdje vooraleer iemand effectief last krijgt van de invaliderende tekenen van een burn-out, de weg naar herstel is er vaak één van lange adem. Een wondermiddel bestaat niet, alleen een combinatie van verschillende technieken en methodes. Een (niet-exhaustief) overzicht.

DOSSIER STRESS EN BURN-OUT

"België telt 130.000 werknemers en 5.600 zelfstandigen die al meer dan een jaar niet kunnen werken wegens een mentale aandoening. Burn-out is daar één van, maar er bestaat geen officiële diagnose en geen eenduidige definitie."

DOSSIER STRESS EN BURN-OUT

Welke raad kan u geven aan patiënten die een katje gevonden hebben en het willen adopteren? Eerste les: ga na hoe oud het is en zorg voor comfort, voedsel en properheid.

DIERGENEESKUNDE

"Ik heb mijn job in de apotheek altijd heel graag uitgeoefend. Maar na drie overvallen ben ik noodgedwongen moeten stoppen met werken. Gelukkig heb ik aan deze negatieve ervaring een positieve draai kunnen geven door me toe te leggen op mijn kunstige hobby's", vat Marina Cerralvo (60) haar verhaal in een notendop samen.

PORTRET