de Apotheker nr. 25 | 17 juni 2019

Web weergave

Meer apotheken verhuizen

Er was de voorbije jaren een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen voor de verplaatsing van een apotheek. Globaal daalde het aantal apotheken in ons land.

ACTUALITEIT

Minder apotheken, meer ketens

De concentratie van apotheken varieert sterk van gemeente tot gemeente, zo blijkt uit de gegevens van Sirius Insight. Het aantal apotheken gestructureerd in ketens neemt lichtjes toe.

ACTUALITEIT

Orde krijgt boete van 1 miljoen

De Belgische Mededingingsautoriteit legt de Orde der Apothekers een boete op van 1 miljoen euro voor belemmering van de ontwikkeling van de groep MediCare-Market. De orde analyseert de beslissing om de mogelijke opties te onderzoeken.

ACTUALITEIT

Het rapport van minister De Block

De verkiezingen zijn voorbij. Het stof is gaan liggen, de teerlingen geworpen. Hoog tijd om het bilan op te maken van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Ons baserend op de artikels van de afgelopen vijf jaar en de evolutie van de dossiers - en met de hulp van een aantal apothekers uit het werkveld - gaan we na wat er gerealiseerd is en wat niet.

ACTUALITEIT

Kwaliteitswet belangt ook apothekers aan

In het Belgisch staatsblad van 14 mei verscheen de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Die moet de kwaliteit en de veiligheid van zorg voor de patiënt helpen garanderen. De wet treedt in werking op 1 juli 2021. Ook voor apothekers staan er bepalingen in.

ACTUALITEIT

Galenusprijs 2018: een keerpunt in de strijd tegen kanker

De Galenusprijs 2018 werd op dinsdag 28 mei door uittredend minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block uitgereikt aan Cyril Corbet (UCLouvain), aan Novartis en Gilead voor Kymriah® en Yescarta® en aan de firma Sysmex voor de medical devices Magtrace® en Magseed®. Een mooie gelegenheid om de successen van onderzoek en ontwikkeling in ons land te vieren.

ACTUALITEIT

Robots in volledige circuit ziekenhuisapotheek

In de apotheek van het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel vergemakkelijken drie robots de stockage en de bereiding van geneesmiddelenbehandelingen en cytostatica. Op twee afdelingen kwam er recent een systeem voor automatische geneesmiddelenafl evering.

DOSSIER AUTOMATISERING

Welke supplementen na bariatrische chirurgie?

Naar aanleiding van de werelddag obesitas op 18 mei heeft de kliniek van het ideale gewicht van het UMC Sint-Pieter, Brussel, een congres gehouden over de behandeling en de follow-up na bariatrische chirurgie.

GEZONDHEID

Chirurgisch gewicht verliezen volstaat niet altijd

Bariatrische chirurgie is niet altijd de snelle oplossing voor een lastig probleem zoals het vaak nog wordt gepercipieerd. Bij 20 tot 30% van de patiënten is er na de ingreep onvoldoende gewichtsverlies of zelfs gewichtstoename. Waaraan dat ligt, is niet geheel duidelijk.

GEZONDHEID

Blijft de microvervuiling van drinkwater veilig in de toekomst?

Geneesmiddelen komen via allerlei kanalen in het oppervlaktewater terecht en sijpelen ook in minieme hoeveelheden door naar het drinkwater. En hoewel deze microvervuiling als veilig wordt aanzien, gaan er heel wat stemmen op om een nultolerantie in te voeren.

GEZONDHEID

Hypoallergene cosmetica: mythe of werkelijkheid?

De melding 'hypoallergeen' is geruststellend, maar het is nagenoeg onmogelijk te beloven dat een cosmetisch product met zekerheid geen allergische reactie of irritatie zal veroorzaken.

GEZONDHEID DERMATOLOGIE

De oogst van zomerplanten

Almaar meer consumenten oogsten in beperkte mate wilde planten zonder daarbij het ecosysteem in het gedrang te brengen. Mooie, verse gewassen smaken goed en bovendien hebben wilde planten medicinale effecten, die heilzaam zijn voor de gezondheid. Om onaangename verrassingen te vermijden, moet je bij het oogsten en de bereiding wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen.

GEZONDHEID FYTOTHERAPIE

Met de hulp van pa en ma

U wil uw kinderen financieel helpen om een bouwgrond, huis of appartement te kopen. In dat geval beschikt u over meerdere mogelijkheden. Hoe kunt u daarbij zoal te werk gaan?

PRAKTIJK

Bewustmaking

Onaangepaste snelheid, alcohol en gsm'en achter het stuur zijn de vaakst voorkomende oorzaken van verkeersongevallen in België. Daarom starten de overheden een opvallende campagne om verkeersovertreders op de gevaren van hun gedrag te wijzen.

PRAKTIJK

Gezonde lucht aan de Kroatische kust

"Het is opmerkelijk dat begrippen die nu zo trendy zijn - gezonde lucht, de positieve effecten van een zeekuur - de facto stammen uit de 19de eeuw. Wij vertellen dus niks nieuws", zegt Renata Vincek van de regionale toeristische dienst. Specialisten wezen toen al op de weldadige effecten bij patiënten die kwamen kuren in Opatija en Lo?inj. Het gouden boek van beide kuuroorden leest alvast als een staalkaart van aristocratie, BV's en artiesten van toen.

REIZEN OP DOKTERSVOORSCHRIFT (5)

Klassiek over de grenzen heen

Tijdens heel wat Europese klassieke muziekfestivals vormen arena's uit de oudheid, oude kerken of abdijen het decor en duiken mythologische verhalen met tijdloze thema's op die het menselijk bestaan belichten. Hierbij slechts een greep uit het immense zomeraanbod in Frankrijk, Oostenrijk en Italië.

CULTUUR+

Frioul vaut le détour

"Voor veel Marseillanen is Frioul een leuk weekenduitje, maar ze beseffen amper hoezeer hier geschiedenis is geschreven. Met mijn vereniging wil ik de boeiende (medische) geschiedenis van deze archipel ruimer bekend maken", vertelt de Henegouwse oud-apotheker Christian Devuyst. Zijn boeiende wandelingen zijn een aanrader voor wie de Zuid-Franse havenstad bezoekt.

CULTUUR+