Web weergave

Hoe verandert artificiële intelligentie (AI) de medische wereld? Op een conferentie in Parijs werden de gevolgen van AI besproken voor het onderzoek, de ontwikkeling, de evaluatie en de verstrekking en controle van geneesmiddelen.

VOORAAN

"Het Riziv besteedt miljarden aan honoraria en geneesmiddelen. Er is ook een apart budget voor implantaten. Maar medische technologie is veel meer dan implantaten. Het gaat ook over preventie, vroegdetectie, monitoring, behandeling. Extra aandacht voor de toegevoegde maatschappelijke waarde van medische hulpmiddelen is een noodzaak."

VOORAAN

Het lentesymposium van de European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) vindt dit jaar opnieuw in ons land plaats. Op 20 en 21 april kunnen officina- en ziekenhuisapothekers zich in Antwerpen bijscholen in de farmaceutische zorg voor patiënten met diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Twee Belgische apothekers staan in voor het wetenschappelijke programma.

IN GESPREK

Een patiënt moet u nog een aanzienlijk bedrag betalen, bijvoorbeeld uit hoofde van de verhuur van bepaalde medische hulpmiddelen. Hij vraagt u om zijn schuld in maandelijkse schijven te mogen afbetalen. Heeft het zin om op die vraag in te gaan? Hoe gaat u daarbij dan best te werk?

UW OFFICINA

Als apotheker werkt u steeds vaker in een team. Dat vergt specifieke skills die in de opleiding niet noodzakelijk aan bod komen. Leiderschap bijvoorbeeld, dat eigenlijk begint bij zelfleiderschap.

FOCUS

Beginnen met verbindende communicatie kan lijken op een nieuwe taal leren, zegt psychologe Lieve Van Gool. Maar de beloning is groot. Zowel uw relatie met patiënten en collega's als uw eigen functioneren en mentaal welzijn hebben er baat bij.

FOCUS

Een van de courantste 'goede voornemens' is gezonder eten. Vasten is een methode die de jongste jaren veld wint. Twee Franse voedingsdeskundigen laten daarop hun licht schijnen.

GEZONDHEID

Het idee dat personen die te veel eten en te weinig bewegen wilskracht missen, heeft lang standgehouden. Maar met het voortschrijden van de wetenschap brokkelt deze stigmatiserende visie stilaan af. Aangeleerd gedrag heeft de hand in een aantal kwalijke leefgewoonten, maar ook genetische factoren spelen mee. Daarnaast treedt een andere speler op de voorgrond: ons darmmicrobioom.

GEZONDHEID

LGBTI+-patiënten doen er bijna twee keer zo lang over om de diagnose borstkanker te krijgen na het begin van de symptomen in vergelijking met cisgender heteroseksuele patiënten. Dat blijkt uit een studie die begin februari verscheen in JAMA Oncology.

GEZONDHEID

Met de dreigende klimaatcrisis lijken we de natuur te herontdekken. Deze boeken illustreren wat ecologen al lang zeggen: de mens is onlosmakelijk onderdeel van de natuur en zonder haar zijn we nergens.

BOOKS en MORE

Als je van de Opéra van Luik naar het voormalige paleis van de prinsbisschoppen op de Place Saint-Lambert wandelt, passeer je een statige gevel met de neonletters 'La Grande Pharmacie'. Deze hier bekende officina heeft bewogen maanden achter de rug. In december is de zaak overgenomen, daarop is het Waals Erfgoedagentschap ingeschakeld om de apotheek als monument te beschermen.

PORTRET