de Apotheker

cover de Apotheker

Lees nr. 03 | 17 maart 2022

Web weergave

Sinds 2008 zijn liefst een op de vijf apotheken in ons land naar een nieuwe locatie verhuisd. Het totale aantal apotheken daalde met 4%, en het aandeel van ketenapotheken is in opmars. Rode draad doorheen deze evoluties is het verschil tussen het noorden en het zuiden van het land.

EDITIE 300

Een nieuw KB legt objectievere en transparantere regels vast voor de spreiding van apotheken in ons land. De geografische coördinaten van elke apotheek vormen daarbij het uitgangspunt. Philippe De Buck, hoofd afdeling Vergunningen bij het FAGG, legt de nieuwe procedures uit.

EDITIE 300

De voorbije jaren groeide de Orde der Apothekers uit van een vrij geïsoleerde instelling naar een dynamische organisatie die de collega's deontologisch en juridisch bijstaat in een steeds wijzigende context. Directeur Rien Marinus en voorzitter prof. Gert Laekeman blikken terug en kijken vooruit.

EDITIE 300

Het potentieel negatieve effect van geneesmiddelen op het ecosysteem is een groeiende bron van zorg. In februari heeft de Farmaceutische Groep van de Europese Unie (PGEU) een conferentie georganiseerd over groene en duurzame farmacie in Europa.

EDITIE 300

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarige jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

EDITIE 300

Het Riziv werkt aan een plan voor de afbouw van benzodiazepines met terugbetaalde magistrale bereidingen. Apotheker Alain Chaspierre presenteerde het project recent op een studiedag, waarbij hij wees op het belang van het medisch-farmaceutisch overleg.

EDITIE 300

Uit het eerste 'World report on vision' van de WGO leren we dat de frequentie van oogaandoeningen en blindheid wereldwijd stijgt. Naar schatting vertonen 2,2 miljard mensen min of meer ernstige gezichtsproblemen. In de helft van de gevallen had men die kunnen vermijden of worden ze nog niet behandeld.

DOSSIER

De voorbije twintig jaar is de prevalentie van myopie sterk toegenomen, vooral in stedelijke gebieden. Hoe komt dat? De oorzaken zijn sedentariteit, onvoldoende lichaamsbeweging buitenshuis en te lang van dichtbij kijken.

DOSSIER

Oogklachten die de apotheker vaak hoort, zijn droge ogen, conjunctivitis en blefaritis. Het drogeogensyndroom neemt sterk toe, onder meer door het dragen van een mondkapje.

DOSSIER

Veel geneesmiddelen kunnen bijwerkingen op de ogen veroorzaken. Daarbij kunnen alle delen van het oog worden aangetast en alle patiënten lopen risico, maar patiënten die meerdere geneesmiddelen innemen, toch meer.

DOSSIER

Het mondslijmvlies biedt een geprefereerde toedieningsweg die vele voordelen biedt boven orale toediening: snelle absorptie, vermijdt het hepatische first-pass-effect en de enzymatische afbraak in de maag.

FARMAFORUM

De Antwerpse apotheker Louis Van Neck (1853-1917) blijkt een van de pioniers geweest te zijn van de fotografie in ons land. Ook op zijn actief: een reisverslag over de oorlog van de Boeren in het toenmalige Zuid-Afrika. Intrigerende elementen voor een boeiend verhaal, leek het. Een proeve van onderzoek.

PORTRET