de Apotheker

Web weergave

Ook medicinale planten hebben het hard te verduren onder de klimaatopwarming. Veel planten zijn plaatselijk of over de hele wereld met uitsterven bedreigd of de kans is groot dat hun fytochemische samenstelling zal veranderen.

ACTUALITEIT

Specialisten luiden de alarmklok. Hoog tijd om actie te ondernemen om de medicinale planten te vrijwaren van de gevolgen van de klimaatopwarming op hun voortbestaan en kwaliteit, stellen ze.

ACTUALITEIT

Wat doet de farmaindustrie om het milieu en het klimaat te beschermen? In januari organiseerde pharma.be, samen met Deloitte, een symposium over 'Green pharma'.

ACTUALITEIT

De Falsified Medicines Directive (FMD) werd ingevoerd op 9 februari 2019. Een jaar later maakt de BeMVO (Belgian Medicines Verification Organisation) een positieve balans op. Zetes is een van de bedrijven die oplossingen voorstellen om met grote volumes geneesmiddelen te werken.

ACTUALITEIT

Een nieuwe wet moet de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aan banden leggen. De wet verduidelijkt de verplichting van producenten om geneesmiddelen te leveren, maakt een nieuwe opening naar een uitvoerverbod, en regelt een substitutierecht voor onbeschikbare geneesmiddelen.

ACTUALITEIT

Onmiskenbaar hebben apothekers een rol te spelen in de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Een officina is immers laagdrempelig, patiënten vertrouwen hun (huis)apotheker en de beroepsgroep werkt goed samen met andere zorgverleners.

ACTUALITEIT

Het probleem van de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is complex en multifactorieel. Het hangt samen met de volumes van de beschikbare geneesmiddelen op de markt en met de Belgische context. Medaxes, de koepel van generica- en biosimilarsproducenten, zet zijn standpunt uiteen.

ACTUALITEIT

De International Pharmaceutical Federation (FIP) brengt een gids uit over het coronavirus met informatie en richtlijnen voor apothekers.

ACTUALITEIT

Tijdens het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium op 7 februari in Antwerpen werden de verschillende stappen toegelicht die doorlopen worden vooraleer een vaccin in de Vlaamse gratis vaccinatiekorf terecht komt. Aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar het tot stand komen van het Vlaamse vaccinatiebeleid inzake meningokokken.

GEZONDHEID

Inwoners van streken met een vochtig en bar klimaat zouden een hoger risico op kanker hebben. Dat is alvast wat onderzoekers vaststelden op basis van epidemiologische gegevens verzameld in de VS.

GEZONDHEID

We kijken allemaal weleens bezorgd naar het nieuwsbericht. Maar in een land zoals de VS, met regelmatige schietpartijen en oorlogsdreigingen, is het effect van onthutsende gebeurtenissen sterker. En meetbaar op bevolkingsniveau, zo blijkt.

GEZONDHEID

Onderzoekers bewandelen momenteel verschillende pistes om het immuunsysteem van ons lichaam weerbaarder te maken tegen kanker. Ook het griepvaccin krijgt een rol toebedeeld.

GEZONDHEID

Als het erop aan komt om de bloeddruk te regelen bij tachtigers, lopen consensusteksten op de toppen van hun tenen. Omdat deze populatie een sterk heterogeen gezondheidsprofiel heeft, zal een vademecum voor de klinische praktijk nog wel even op zich laten wachten. Maar een onlangs gepubliceerde studie wijst er alvast op dat strikte streefwaarden een haalbare kaart zijn.

GEZONDHEID

Vlooien, teken en andere parasieten voelen zich erg in hun nopjes als je huisdieren hebt. Ze nestelen zich graag in hun vacht. Dat veroorzaakt niet alleen ongemakken, maar ook irritatie en ziektes. Ze zijn dus niet welkom op behaarde huisdieren en ook niet in de woning. En dan zeggen we nog niets over darmwormen.

GEZONDHEID DIERGENEESKUNDE

Sinds een kleine twee jaar kunnen vrije beroepers net als 'andere' ondernemers failliet worden verklaard. Maar wanneer kan dat precies gebeuren? En wat zijn de gevolgen van zo'n faillissement?

PRAKTIJK

Oh my God! Van Eyck was here, zo luidde de strijdkreet die vorig jaar in Gent werd gelanceerd als aankondiging van het stadsbrede kunstenfestival dat in het jaar 2020 zou worden georganiseerd. Ondertussen is Van Eyck present in de stad waar hij ooit zijn magnum opus, het Lam Gods, schilderde. Een indrukwekkende tentoonstelling waarin zowat de helft van de met zekerheid aan Jan Van Eyck toegeschreven werken te zien zijn, is het startsignaal van het Van Eyckjaar 2020.

CULTUUR+

Als we denken aan vrouwelijke kunstenaars in de hedendaagse kunststromingen vanaf WOII, komen we terecht bij Frida Kahlo, Niki de Saint Phalle, Marlene Dumas, Louise Bourgeois... Deze dames hebben alvast dat gemeen dat ze zich zeer sterk aangetrokken hebben gevoeld tot thema's als seksuele revolte, vrouwelijke ontvoogding, moederschap en dat ook in hun werk tot uiting hebben gebracht. Idem dito voor de Belgische pop artieste Evelyne Axell die we stilaan aan dit lijstje van prominente kunstenaressen mogen toevoegen.

CULTUUR+

"Toen wij in 2010 onze wijnstokken aanplantten, behoorden we tot de pioniers van de Belgische wijnbouw", herinnert Eugène Ernens (75) zich. Domein Crutzberg produceert jaarlijks een kleine 10.000 flessen stille en mousserende wijnen. En die winnen geregeld prijzen op wijnbeurzen in binnen- en buitenland.

PORTRET