de Apotheker nr. 36 | 2 september 2019

Web weergave

Koning auto zwaait de plak

Apothekers leggen gemiddeld meer kilometers af met de wagen dan de modale Belg. Ze krijgen ook vaker een verkeersboete. De meeste collega's geven verder aan dat hun klanten parkeerproblemen ondervinden nabij hun apotheek.

ENQUÊTE

Prijs 'Huisapotheker 2019': neem nu deel!

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in de luxueuze Villa Adelaide in Ronse.

ACTUALITEIT

Aanbevelingen

Het Vlaams Apothekersnetwerk formuleert zeven beleidsaanbevelingen voor een duurzame en maatschappelijk relevante apotheeksector.

ACTUALITEIT

Ziekenhuisopname: hoe een correcte geneesmiddelenlijst opstellen?

In het Waalse Gosselies startte de Clinique Notre-Dame de Grâce met een project om de inzameling van informatie over geneesmiddelen van patiënten die een chirurgische ingreep moeten ondergaan te verbeteren. In het algemeen streeft het ziekenhuis naar een betere samenwerking tussen ziekenhuisapothekers en stadsapothekers.

ACTUALITEIT

Van spoed naar apotheker

Als de resultaten van de proefprojecten positief uitvallen, dan zullen in heel Engeland vanaf volgend jaar de spoeddiensten en de NHS 112-hulplijn patiënten met kleinere ongemakken onmiddellijk doorverwijzen naar een apotheek (van wacht). "Waarom een beroep doen op een dure spoeddienst voor een probleem dat de apotheker met enkele minuten advies kan oplossen?", klinkt het bij een deelnemende lokale beroepsvereniging van apothekers.

ACTUALITEIT

Nijmegen strijdt tegen opioïden

Meer en meer statistieken wijzen op een verontrustende stijging van het aantal Nederlandse patiënten dat opioïde geneesmiddelen inneemt. Net als in andere landen waar er een opioïdenepidemie heerst, is oxycodone een van de grote boosdoeners. Drie Nijmeegse ziekenhuizen stelden een eigen plan van aanpak op om hieraan te remediëren.

ACTUALITEIT

Akkermansia tegen hart- en vaatziekten?

Een groep van de UCLouvain heeft in een verkennende studie de werkzaamheid van een voedingssupplement op basis van Akkermansia muciniphila onderzocht. De gepasteuriseerde vorm van die bacterie blijkt een toename van bepaalde cardiovasculaire risicofactoren tegen te gaan.

GEZONDHEID

Sigarettenrook versterkt MRSA

Een nieuwe studie toont aan dat sigarettenrook het DNA en de kenmerken van pathogene microben kan wijzigen. MRSA (methicillineresistente Staphylococcus aureus) is al resistent tegen meerdere antibiotica en zou dan nog meer problemen kunnen geven.

GEZONDHEID

Voedingssupplementen: exotisch opbod

Bijna de helft van de Fransen zou voedingssupplementen gebruiken, wat een omzet genereert van twee miljard euro. In Europa worden voedingssupplementen streng gereglementeerd. De grootste voorzichtigheid is geboden bij het aankopen van voedingssupplementen via het internet.

GEZONDHEID

WHO-aanbeveling borstvoeding moeilijk vol te houden

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan om baby's tot de leeftijd van zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Dat blijkt voor Belgische moeders in de praktijk wel heel moeilijk. Hoewel vier op de vijf moeders met alleen borstvoeding starten, krijgt op de leeftijd van 26 weken maar één op de acht kinderen nog uitsluitend borstvoeding.

GEZONDHEID

Hitte en de nier

Steeds meer onderzoek kijkt naar de gezondheidseffecten van perioden met zeer warm weer, omdat men verwacht dat die in de toekomst frequenter, langduriger en intenser zullen worden. Nierpatiënten delen in de klappen.

GEZONDHEID

Pootje baden en kunstenaars in Zeeland

Dat Domburg in de loop van de 19e eeuw kon uitgroeien tot een kuuroord met Europese weerklank heeft het te danken aan enkele pientere Middelburgse dames. Het idee om in zee te waden met badkoetsen vonden ze iets om in hun eigen achtertuin toe te passen. Begin 20e eeuw namen kunstenaars als Jan Toorop en Piet Mondriaan die voortrekkersrol over. In hun zog belandden ook Belgische kunstenaars in Zeeland.

CULTUUR +

De keuze voor het perfecte nageslacht

Medische en technische evoluties sluipen geruisloos onze samenleving binnen, maar hebben vaak enorme ethische en psychologische gevolgen. Als een NIP-test je duidelijk maakt dat de foetus in je buik een genetische afwijking heeft, wat doe je dan? Het Museum dr. Guislain buigt zich over dit dilemma.

CULTUUR +