Web weergave

Er is dringend nood aan bewustwording omtrent de armoedeproblematiek, vinden professor farmacologie Hans De Loof en psychiater Kirsten Catthoor. "Zorgverleners staan te weinig stil bij de financiële impact van een behandeling voor de patiënt", luidt het.

ENQUÊTE

Hoe gaan apothekers om met patiënten in financiële moeilijkheden? Ziekenhuisapotheker Juliette Lagreula, die momenteel aan de UCLouvain doctoreert over het gebruik van antipsychotica bij schizofrenie, reageert op enkele vragen uit onze enquête.

ENQUÊTE

Kinderen die opgroeien in armoede hebben 70% meer kans om astma te ontwikkelen. Om hen kwaliteitsvolle zorg te bieden, is samenwerking tussen zorgverleners nodig. De apotheker kan daarbij een cruciale rol spelen.

ENQUÊTE

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem ligt in de wat verarmde buurt vlakbij het Brusselse Zuidstation, die de reputatie heeft een probleemwijk te zijn. We namen er een kijkje.

ENQUÊTE

In 36 landen over de hele wereld, waarvan elf in Europa, mogen apothekers vaccins toedienen. Anne-Lise Delwaide, laatstejaarsstudent farmaceutische wetenschappen in Luik, onderzocht de praktijk in die landen om uit te zoeken in hoeverre ze in België van toepassing kunnen zijn.

IN GESPREK

Informatie geven om een zwangerschap tot een goed einde te brengen, over de geneesmiddelen die al dan niet tijdens die kritieke periode mogen worden ingenomen, en over websites die goede informatie geven is een van de taken van de overheid en de zorgverzekeraars, maar ook van de gezondheidswerkers met inbegrip van de apotheker. Een proefproject heeft de haalbaarheid gedocumenteerd van een GGG 'zwangerschap(swens)', een uitstekende gelegenheid om in de apotheek onderwerpen aan te snijden zoals inname van foliumzuur, geneesmiddelen, alcohol, tabak, cannabis... Kortom, een gezonde levenswijze om optimale omstandigheden te creëren voor de moeder en het ongeboren kind.

DOSSIER

De APB het het Vlaams Apothekersnetwerk hebben een proefproject uitgevoerd dat het nut en de haalbaarheid van een GGG 'zwangerschap(swens)' heeft aangetoond. Het is dan ook belangrijk vrouwen die een zwangerschap plannen, zwanger zijn of borstvoeding geven, te informeren.

DOSSIER

Gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap kan het risico op vroeggeboorte en laag geboortegewicht verhogen en heeft waarschijnlijk een invloed op de neuropsychologische ontwikkeling van het kind. Vrouwen moeten dat weten, nog voor ze zwanger worden.

DOSSIER

Als u een elektrische wagen hebt, is het interessant als u die thuis oplaadt. Als u een laadpaal publiek toegankelijk maakt, doet u nog meer voordeel.

UW OFFICINA

Een op de tien Belgen heeft last van gehoorproblemen. De stap naar een behandeling en een gehoortoestel blijft voor velen nog groot. Dat blijkt uit de jongste EuroTrak Belgium enquête. De apotheker kan een rol spelen in het bespreekbaar maken van gehoorproblemen.

GEZONDHEID

De European Respiratory Society (ERS) heeft een verklaring gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot meer bewustzijn en aandacht voor de toename van luchtwegaandoeningen bij vrouwen.

GEZONDHEID

Ondanks behandelingen met statines en andere lipidenverlagende therapieën, haalt tot 80% van de patiënten de aanbevolen LDL-C- doelen niet. Ze lopen daardoor een verhoogd risico op een hartaanval of een beroerte, hetgeen de nood aan aanvullende behandelingsmogelijkheden onderstreept. 1-3

MEDIFORUM

Bij de mens gebeurt er tussen de conceptie en jaar 25 iets wonderlijks. De hersenen ontwikkelen zich van een paar cellen tot een draagbare supercomputer. Twee boeken beschrijven wat daarbij goed of fout kan gaan en wat daarbij kan helpen.

BOOKS en MORE

Zeggen de Bezy de Louvain, Reinette Baumann, Dubbel Flip of Beurre Diel u iets? Pomologen weten meteen dat het gaat om fruitvariëteiten die door wetenschapper Jean-Baptiste Van Mons (1765-1842) zijn geteeld. Een kennismaking.

PORTRET