Web weergave

Bij het begin van het parlementair jaar boog de commissie voor Volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich over de problematiek van de geneesmiddelentekorten. "Een teken van hoop op verandering", meent professor Jean-Michel Dogné van de Universiteit Namen.

ACTUALITEIT

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in Villa Adelaide in Ronse.

ACTUALITEIT

"Het is van cruciaal belang om de echte oorzaken van de tekorten aan geneesmiddelen te analyseren. Een paar eenvoudige maatregelen zouden het mogelijk moeten maken om het probleem deels op te lossen", stelt professor Jean-Michel Dogné.

ACTUALITEIT

Deze week staat de enquête 'Wie bent u apotheker?' stil bij vrije tijd. Wat doet u na de sluitingsuren? Boeken, muziek, film, sport, internet, reizen, hoe brengt u uw vrije tijd door?

ACTUALITEIT

Apothekers kunnen mee ingezet worden om de vaccinatiegraad in een risicopopulatie te vergroten. Dat zegt de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in een gezamenlijk advies met zijn Franstalige tegenhanger. Het gaat in de eerste plaats om griepvaccinatie.

ACTUALITEIT

Net als bij ons is in Frankrijk de griepvaccinatiecampagne van start gegaan, die loopt tot 31 januari 2020. Grote innovatie is dat de Fransen ervoor kunnen kiezen om hun apotheker de griepprik te laten plaatsen, in plaats van hun huisarts. Uit een bevraging bleek dat alvast iets minder dan de helft van de Fransen hiervoor gewonnen is.

ACTUALITEIT INTERNATIONAAL

Mensen met overgewicht of obesitas hebben vaker chronische diarree dan controlepersonen. Opmerkelijk is dat dit verband bestaat ongeacht de voedingsgewoonten.

ACTUALITEIT

De Brusselse apotheek Square Levie ontwikkelde een systeem met pictogrammen om te communiceren met patiënten van wie apothekers de taal niet kennen. De tool werd op het salon Pharmcare bekroond met de CWOA-Prijs.

ACTUALITEIT

De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde gaat dit jaar naar William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe en Gregg Semenza. Het drietal ontdekte in 1991 de hypoxia-induced factor. Multipele toepassingen wenken aan de einder.

ACTUALITEIT

Het aantal behandelingen voor psoriasis is de jongste jaren snel toegenomen. Wie er niet alle dagen mee bezig is, raakt de draad kwijt. Geen nood, prof. Jo Lambert (dienst huidziekten, UZ Gent) helpt ons het bos door de bomen te zien. Ze focust op plaque psoriasis.

GEZONDHEID CLINICAL UPDATE

Een collega-apotheker die verwikkeld was in een echtscheidingsprocedure moet een aanzienlijke alimentatie betalen aan zijn ex. Riskeert u hetzelfde lot te ondergaan mocht u zelf ooit scheiden?

PRAKTIJK

Een monumentaal referentiewerk inventariseert 150 planten van eigen bodem en hun volksgeneeskundige betekenis door de eeuwen heen.

CULTUUR+

Het verhaal over de Maagd van Orléans, verteld door Paul Claudel, werd tijdens het interbellum door de Zwitserse componist Arthur Honegger in een fascinerend oratorium gegoten. De Munt brengt de productie die Romeo Castellucci in de opéra de Lyon in 2017 creëerde en die bij pers en publiek een grote indruk maakte.

CULTUUR+

De Moorse aanwezigheid in de Zuid-Spaanse provincie Málaga uit zich onder meer in het fenomeen van de Arabische badcultuur. Die blijkt evenwel minder medicinaal geïnspireerd dan we dachten. Maar te midden van de prachtige sierra's tussen de toeristenmagneet Ronda en Málaga stad stoten we in enkele 'witte' dorpjes op balnearios met een rijke geschiedenis.

CULTUUR+