de Apotheker

Web weergave

"Het moratorium uit 1999 en de dalende rentabiliteit verklaren de afname van het aantal apotheken in België. Door het grote aantal goed opgeleide officina-apothekers blijft de toegankelijkheid echter groot en een belangrijke troef. Schaalvergroting is wel aan de orde van de dag", zegt APB-ondervoorzitter Lieven Zwaenepoel.

ACTUALITEIT

Zelfstandige apothekers stellen heel wat mensen te werk. Van de 60.000 personeelsleden die in de zorgsector actief zijn, werken er bijna een kwart bij een apotheker vrije beroepsbeoefenaar. Vooral is dat het geval in het Brussels hoofdstedelijk gewest, minder in Vlaanderen.

ACTUALITEIT

Dit is het laatste deel van de resultaten van onze enquête 'Apotheker, wie bent u?', waaraan bijna 600 apothekers deelnamen. Na de resultaten over het beroep, de mobiliteit, de financiën en de vrije tijd, ronden we 'het portret van de apotheker' af met een aantal uitspraken over het beroep.

ACTUALITEIT

Welke diensten van e-health gebruikt u courant? Bent u tevreden dat ze bestaan? Bent u ook tevreden met de manier waarop ze werken? De overheid wil het graag weten en vroeg imec een grootschalige bevraging te organiseren.

ACTUALITEIT

Met de terugkeer van kil en nat weer komen meer patiënten met rhinopharyngitis naar de apotheek. De homeopathie kan hulp bieden bij de preventie en bij acute goedaardige niet-bacteriële pathologie.

GEZONDHEID HOMEOPATHIE

Hypertensie is een echt probleem voor de volksgezondheid. Meer dan een kwart van de wereldbevolking heeft een verhoogde bloeddruk en het aantal volwassenen met hypertensie stijgt gestaag. Hypertensie is de op twee na belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. In België zouden 2,5 miljoen mensen aan hypertensie lijden. Bij slechts de helft van de patiënten is de diagnose gesteld en slechts een kwart wordt behandeld. Met een gezonde levenswijze en een gezonde voeding kan je de bloeddruk doen dalen. Maar wat moet je dan precies doen?

GEZONDHEID

De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde gaat dit jaar naar William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe en Gregg Semenza. Het drietal ontdekte in 1991 de hypoxia-induced factor. Multipele toepassingen wenken aan de einder.

GEZONDHEID

Dat 'Bloed, Een geschiedenis' hier nog niet eerder aan bod kwam, is helemaal de schuld van ondergetekende. Voor een interview met de auteur zou vluchtig doorbladeren volstaan hebben. Maar dit boeiende werk houdt de lezer wel langer in de ban.

GEZONDHEID

Hoe kunnen we weten of iets een geneesmiddel, dan wel een voedingssupplement is? Een vraag die regelmatig gesteld wordt in apothekersmiddens. Heel eenvoudig: voedingssupplementen krijgen geen plaats in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)1. Indien de naam niet voorkomt in het 'groene boekje', hebben we niet te maken met een geneesmiddel.

GEZONDHEID

Door de komst van nieuwe antidiabetica wordt de behandeling van type 2-diabetes steeds complexer. Om de arts beter wegwijs te maken in de nieuwe behandelingsstrategieën hebben de twee grootste diabetesorganisaties nieuwe richtlijnen uitgewerkt. + Jean-Marie Segers

GEZONDHEID CLINICAL UPDATE

Als u uw apotheek uitbaat in het kader van een eenmanszaak kunt u sinds kort een zogenaamde POZ afsluiten. Wat houdt dat precies in en wat moet u daarover weten?

PRAKTIJK

U laat een aannemer een nieuwbouw plaatsen of verbouwingswerken doen aan het pand waarin u uw apotheek uitbaat. Vrij snel stelt u vast dat er een aantal gebreken zijn. Of de aannemer deze al dan niet onder garantie moet herstellen hangt af van de aard van het gebrek en de afspraken die u met de aannemer maakte.

PRAKTIJK

Ars Musica blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. Het bekende festival voor hedendaagse muziek is erin geslaagd de vinger aan de creatieve pols te houden en een rijk spectrum van de diverse muziekstromingen te presenteren. Dit jaar blikt het festival ook even terug naar haar eigen geschiedenis.

CULTUUR

Met twee knalexposities ontpopt Brussel zich deze herfst en winter tot wereldhoofdstad van het surrealisme. Welgeteld 90 jaar na hun eerste ontmoeting in Cadaqués is René Magritte dit keer in het KMSKB gastheer voor Salvador Dalí. In Train World wordt dan weer hulde gebracht aan Paul Delvaux, man die van treinen (en van vrouwen) hield.

CULTUUR

Het stond in de sterren geschreven dat Paul Delvaux ooit in Train World zou exposeren. Delvaux hield immers niet alleen van vrouwen, maar ook en vooral van treinen. Van kindsbeen af tekende hij stations en treinstellen, op zijn atelier stonden zelfs miniatuurtreintjes.

CULTUUR