Web weergave

Met ingang van volgend jaar heeft de Orde der Apothekers een nieuwe deontologische code. De belangrijkste wijziging betreft de principiële toelating om publiciteit te maken, zowel voor de apotheek als voor de verkoop van parafarmaceutische producten. De Orde organiseert informatiesessies.

ACTUALITEIT

De nieuwe deontologische code van de Orde der Apothekers wordt op 1 januari 2020 van toepassing. De Orde organiseert hierover informatieavonden in alle provincies.

ACTUALITEIT

Als het van kersvers Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) afhangt, mogen apothekers in de toekomst vaccineren tegen griep. Daarvoor is wel een federale wetswijziging nodig en een goede samenwerking tussen huisartsen en apothekers. Apothekers moeten ook een bijkomende opleiding volgen. Een proefproject dringt zich op.

ACTUALITEIT

Op zaterdag 30 november heeft in Leuven de vijfde top van de Vlaamse apotheker plaats, een organisatie van het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN). Dit jaar staan samenwerking en innovatie centraal. En bij deze gelegenheid reikt minister Beke de Prijs 'Huisapotheker 2019' uit.

ACTUALITEIT

Omdat COPD-patiënten een heterogene groep vormen, beoogt men momenteel deze populatie in verschillende fenotypes op te splitsen. Het aantal fenotypes zal mogelijk in de toekomst nog toenemen. Een recent overzichtsartikel in Journal of Thoracic Disease maakt de huidige stand van zaken op.

GEZONDHEID CLINICAL UPDATE

"Ik richt mij tot uw lezers met een boodschap van dankbaarheid," zegt prof. Jeroen Raes (VIB en KU Leuven). "Het Vlaams Darmflora Project staat of valt met de medewerking van de eerste lijn, in het bijzonder de apothekers. We zullen hun hulp andermaal goed kunnen gebruiken bij de derde fase van het project. Met onze verschillende publicaties hebben we intussen bewezen dat we dit werk serieus nemen en belangrijke stappen zetten in de translatie van fundamenteel onderzoek naar klinische toepassingen."

GEZONDHEID

Uit een enquête in Frankrijk blijkt dat Fransen vaak hun antibioticakuur niet volledig afmaken en dat ze het restant aan geneesmiddelen bijhouden om die later in te nemen als ze bijvoorbeeld met een infectie, griep of keelontsteking kampen. Nochtans is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) antibioticaresistentie een van de tien grootste bedreigingen voor de volksgezondheid wereldwijd.

ACTUALITEIT INTERNATIONAAL

Een grootschalige studie met een lange follow-up bevestigt dat de avond het beste tijdstip is voor het innemen van geneesmiddelen tegen hypertensie, en niet de ochtend. Dat blijkt uit cardiovasculaire eindpunten.

ACTUALITEIT INTERNATIONAAL

In aanvulling op de klassieke kankertherapie kan fytotherapie interessant zijn, en dit op het ogenblik dat de diagnose wordt aangekondigd, bij chirurgie, tijdens chemotherapie en radiotherapie, en ook na de klassieke behandeling.

GEZONDHEID FYTOTHERAPIE

U huurt het pand waarin u uw apotheek uitbaat. Kunt u de leegstand en de daling van de huurprijzen van omliggende winkelpanden aanwenden om een lagere huurprijs te onderhandelen? Over welke alternatieven beschikt u als uw verhuurder hier niet aan wil meewerken?

PRAKTIJK

Als ouder hebt u een onderhoudsverplichting tegenover uw kinderen. Die eindigt op het moment dat hun opleiding is voltooid. Dat is het geval als uw kind een diploma haalt dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Uw verplichting stopt dan ook niet noodzakelijk op het moment dat uw kinderen 18 jaar oud worden.

PRAKTIJK

Eind 2020 zal het precies 250 jaar geleden zijn dat Ludwig van Beethoven in Bonn werd geboren. Dat wordt in vele landen gevierd met allerlei concerten, uitgaven en evenementen. Hoewel hij slechts 56 jaar oud zou worden, zou hij toch een onuitwisbare stempel drukken op de muziekgeschiedenis. Dirigent en musicoloog Jan Caeyers, die zich specialiseerde in het oeuvre en het leven van Ludwig van Beethoven, geeft duiding.

CULTUUR+

De Belgische componist, arrangeur, orkestleider en dirigent Michelino Bisceglia dompelt u tijdens een concerttournee in België en Luxemburg onder in de fantasie van Tim Burton, zelfs onder diens goedkeurend oog en oor.

CULTUUR+

Margot Fonteyne is recent aangespoeld in Brugge, nadat ze de afgelopen jaren in Zwitserland heeft gewerkt rond de registratie van nieuwe geneesmiddelen. "Dat is echt wel mijn ding. Maar tegelijkertijd ben ik al sinds mijn jeugd bezig met animatie en dingen organiseren." Dat krijgt nu een verlengstuk in FoonFree, een verrassingsformule voor een weekend waarbij je met gelijkgezinden op stap gaat en de gsm thuisblijft.

CULTUUR+