de Apotheker

Web weergave

In aanwezigheid van premier Alexander De Croo (Open VLD) werden op 25 mei de Galenusprijzen 2022 uitgereikt. Het meest innovatieve geneesmiddel is Vyvgart®van het Belgische argenx. Professor Abhishek Garg (KU Leuven) sleepte de Galenusprijs voor farmacologie in de wacht met zijn onderzoek in het domein van de kankerimmunotherapie.

VOORAAN

"Als enige bedrijfstak zorgt de farmaceutische industrie systematisch voor toegevoegde waarde, voor groei van de werkgelegenheid en een hogere productiviteit. Onze boodschap luidt dan ook: valoriseer dat ten gunste van de patiënt. Slacht de kip met de gouden eieren niet."

VOORAAN

"Samen met onze partners in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, overheden, farmabedrijven,... levert IQVIA toegevoegde waarde aan het ecosysteem van de gezondheidszorg. Het finale doel is patiënten helpen. Innoveren is voor ons erg belangrijk. Dat doen we onder meer via investeringen in acquisities, synergiën en ontwikkeling."

VOORAAN

Er zijn apothekershanden te kort. Hoe komt dat? Wat valt er aan te doen? De APB vat de koe bij de horens en richtte een werkgroep op om de aantrekkelijkheid van het apothekersberoep te bestuderen en actiepunten uit te werken.

VOORAAN

Isabelle Defrance omschrijft zichzelf als adviserend apotheker, trainer en coach. Ze gebruikt die vaardigheden om apothekers te helpen patiënten te motiveren om goed voor zichzelf te zorgen. Dit jaar nam ze deel aan een nieuw project van de 'Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central' (Uphoc) voor een meer ecologisch verantwoorde apotheek.

IN GESPREK

Een patiënt betaalt uw rekeningen voor bijvoorbeeld het verhuren van medisch materiaal niet op tijd. Welke extra vergoedingen kunt u dan binnenkort bovenop uw eigenlijke rekening vragen? Met welke spelregels moet u voortaan rekening houden?

UW OFFICINA

In november van vorig jaar werd ChatGPT op het internet geplaatst. Het systeem is gratis en had vanaf de eerste twee maanden honderd miljoen abonnees. Een storm van commentaren raasde over het web, ook vanuit medische en wetenschappelijke hoek.

UW OFFICINA

Enige tijd geleden bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een nieuw advies uit rond de e-sigaret, als aanvulling bij een eerste document uit 2015. In grote lijnen zijn beide publicaties gelijklopend. Er blijven nog altijd grijze zones bestaan en de HGR geeft daarover advies.

GEZONDHEID

De naam van Maria Montessori wordt klassiek in verband gebracht met een opvoedingsmethode, maar de toepassing daarvan beperkt zich niet tot kinderen. Omdat men levenslang kan leren, hebben woonzorgcentra meer en meer aandacht voor een doeltreffende omkadering van ouderen met cognitieve stoornissen. Zelfbeschikkingsrecht en integratie in de groep staan centraal.

GEZONDHEID

Onderzoekers slaan internationaal de handen in elkaar om meer duidelijkheid te verkrijgen over de rol van vleermuizen bij het verschijnen van 'nieuwe' virussen bij de mens. De uiteindelijke bedoeling is te kunnen anticiperen op uitbraken, of die in te dijken vóór ze uitgroeien tot een nieuwe pandemie.

GEZONDHEID

Naar aanleiding van de wereld-IBD-dag op 19 mei verscheen er een reeks van zes podcasts over de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, die het taboe rond de aandoeningen moeten helpen doorbreken.

BOOKS en MORE

Markeer zaterdag 14 oktober alvast met gouden letters in uw agenda, want het meest betoverende evenement voor apothekers komt terug, het Apothekersbal 2023!

BOOKS en MORE

"Toen wij voor het eerst in Caïro landden, probeerde mijn man de taxichauffeur in klassiek en modern Arabisch diets te maken waar we naartoe moesten. De man sprak enkel Egyptisch, gelukkig verstond hij wel Engels. Op de radio speelde toen This is not America", vertelt Katy Verhelle (59). Het voorval uit eind jaren 1980 was het begin van een fascinatie voor en reizen naar het land van de farao's.

PORTRET