Web weergave

Iets meer dan een derde van de apothekers (36%) drinkt minstens twee keer per week alcohol, bij zowat een op de tien is dat vrijwel dagelijks - vier of meer keer per week. Hoe ouder, hoe harder het gaat. De helft van de 60-plussers drinkt minstens twee keer per week. 'Slechts' iets minder dan een derde van de jongere collega's (min 40 jaar) doet hen dat na.

ENQUÊTE

Een apotheker op de vijf (20%) gebruikte het afgelopen jaar middelen om medische redenen. 5% deed dat om niet-medische redenen. Vooral klassieke analgetica zoals paracetamol (85%), slaap- en kalmeringsmiddelen (beide 12%) zijn populair.

ENQUÊTE

Een dokter op de vijf drinkt (wat) meer dan aanbevolen, 2% zit in de gevarenzone. Zichzelf psychoactieve stoffen voorschrijven doet 18% van de artsen.

ENQUÊTE

De meeste apothekers bevinden zich qua alcoholgebruik in risicozone 1, wat inhoudt dat ze niet of zeer beperkt drinken. Zorgwekkend is wel dat meer dan een op de acht maandelijks meer dan zes glazen drinkt op eenzelfde gelegenheid. Professoren Kris Van den Broeck en Geert Dom analyseren de enquêteresultaten.

ANALYSE

In totaal vertegenwoordigen de magistrale bereidingen die in de openbare officina's worden afgeleverd, een budget van 66 miljoen euro per jaar voor de verzekering en een budget van 17 miljoen euro voor de patiënten. Bijna vijf van de 100 geneesmiddelenvoorschriften zijn magistrale bereidingen. In de meeste gevallen zijn die voorschriften occasioneel.

VOORAAN

Apothekers staan sinds het begin van de pandemie in de eerste lijn, vaak niet zonder risico's voor hun gezondheid en hun familie, en zijn nu een essentieel onderdeel van de vaccinatiecampagne. Dat geldt alvast voor Valérie Brodéoux die momenteel actief is in het secundaire vaccinatiecentrum van het Waalse Gembloux.

IN GESPREK

Wat heeft een apotheker te zoeken op sociale media? Het antwoord is eenvoudig: alles. We schotelden tien vragen voor aan een specialist ter zake, zodat je als apotheker niet langer hoeft te twijfelen over de stap naar Facebook en Instagram.

UW APOTHEEK

Sinds enkele jaren is de markt van voedingssupplementen enorm toegenomen doordat alle lagen van de bevolking dergelijke supplementen gebruiken. Om de cliënten te overhalen, hebben sommige voedingssupplementen een grondige gedaantewisseling ondergaan zodat ze almaar minder als geneesmiddel worden beschouwd. Voor de apotheker is het een uitdaging om niet in die jungle te verdwalen, zich te houden aan de officiële aanbevelingen, een beredeneerd gebruik aan te raden en de voedingssupplementen die de patiënten innemen, te melden aan de arts.

DOSSIER VOEDINGSSUPPLEMENTEN

In België neemt 40% van de bevolking voedingssupplementen in, goed voor een jaarlijkse uitgave van 30 tot 35 euro per inwoner (één à twee producten). De grootste consumenten zijn vrouwen en mensen met een hoger opleidingsniveau.

DOSSIER VOEDINGSSUPPLEMENTEN

"In ons land zijn meer dan 50.000 voedingssupplementen geregistreerd, maar die worden niet allemaal in de handel gebracht", zegt prof. Michel Frederich (farmacognosie, universiteit Luik). "Ga dus eerst na of het voedingssupplement geregistreerd is."

DOSSIER VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Een markt in expansie betekent belangstelling van investeerders en stimulering van ondernemers. Weg met de smakeloze doos met harde, moeilijk te slikken tabletten, leve de behandelingen op maat: vitamines in pads, 'gummies', verrijkte poeders, abonnementen... Niets is te mooi om nieuwe consumenten aan te trekken.

DOSSIER VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Op het laatste Europese congres over obesitas werden twee literatuuroverzichten gepresenteerd die concluderen dat er onvoldoende bewijzen zijn om voedingssupplementen en planten aan te raden om te vermageren.

DOSSIER VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Als u in uw apotheek voedingssupplementen verkoopt, moet u daarbij rekening houden met een specifieke wettelijke regeling rond de commercialisering daarvan. Wat houdt die wet juist in en wat riskeert u als u zich daar niet aan houdt?

DOSSIER VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Belgische proctologen hebben een consensusrichtlijn uitgewerkt die de aanbevelingen over hemorroïdale aandoeningen helder samenvat en ook veel aandacht heeft voor de eerstelijnsbehandeling. Deze aliniëring is zeker welkom want er is vandaag veel variatie in de aanpak, die niet altijd gestaafd is door medische evidentie.

GEZONDHEID

"Met een tante als apothekeres ben ik van jongsaf ondergedompeld in de wereld van de farmacie. Volgens mijn leraars uit de lagere school vertelde ik eertijds al dat ik later apothekeres zou worden. Die levensdroom is uitgekomen: ik geniet nog steeds heel erg van het werk en van contact met patiënten in de dorpsapotheek van Beaufays", vertelt Alix Tihon (32) - al is de jonge mama naar eigen zeggen ook altijd een creatieve geest geweest. Dat laatste komt onder meer tot uiting in haar originele juwelencreaties.

PORTRET