Web weergave

Een grootschalige monitoring evalueert de impact van de huidige coronacrisis op het apothekerskorps. Wat alvast in het oog springt, is dat vier op de vijf apothekers de aanbevelingen goed opvolgen.

ACTUALITEIT

Nog veel apothekers moeten het stellen zonder beschermend materiaal voor eigen gebruik. En een kwart maakt melding van cliënten die verbale of fysieke agressie vertoonden.

ACTUALITEIT

Op diverse plaatsen werden/worden voor de opvang van COVID-19-patiënten 'schakelzorgcentra' opgericht, zijnde een intermediair tussen thuiszorg en ziekenhuis. Tenzij de behandelende arts er anders over beslist is het natuurlijk wel van belang dat dit de chronische medicatie niet onderbreekt.

ACTUALITEIT

Zolang de coronacrisis duurt, mogen respiratoire (FFP2 en FFP3) en chirurgische mondmaskers enkel nog in de apotheek én op voorschrift verkocht worden. Idem dito voor hydroalcoholische gels en een aantal andere medische hulpmiddelen.

ACTUALITEIT

"In functie van hun vermogen dienen alle ziekenhuizen COVID-19-patiënten op te vangen volgens het principe van de subsidiariteit. Zieken worden dus niet geconcentreerd, iedereen doet alles volgens zijn niveau. Ze worden evenmin gespreid. Binnen zijn ziekenhuis doet elkeen verder zolang hij kan."

ACTUALITEIT

De grootste bezorgdheid van de apothekers momenteel is het uitblijven van een vergoeding voor het extra werk dat ze nu verzetten, vindt Stefaan Timperman, apotheker-coördinator van de Apothekersvereniging van Brussel.

ACTUALITEIT

Wereldwijd werken apothekers in bijzonder moeilijke omstandigheden tijdens deze pandemie. Bijna nergens in de wereld krijgen ze het nodige beschermingsmateriaal en staan ze bloot aan mogelijke besmettingen van klanten die onachtzaam en zelfs met symptomen over de drempel komen. Daarnaast stijgen in heel wat landen ook de meldingen van (vooral verbale) agressie tegen apothekers en het personeel.

ACTUALITEIT

In Brussel wordt een test voor de opsporing van colorectale kanker sinds oktober 2018 verdeeld door apothekers. De resultaten van het proefproject zijn positief: het aantal tests in laboratoria nam toe.

ACTUALITEIT

Het Kermack-McKendrick SIR model is een standaard epidemiologisch model waarmee prof. Kurt Barbé, biostatisticus verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, de COVID-19-epidemie probeert vorm te geven. Zijn bedoeling? Ons bewust maken van de gevaren en ertoe aanzetten de maatregelen tegen verdere verspreiding op te volgen.

GEZONDHEID

COVID-19 heeft het vooral gemunt op ouderen en chronische patiënten. De voorkeuren van het virus voor bepaalde slachtoffers lijken - tenminste gedeeltelijk - gerelateerd aan de expressie van receptor ACE2.

GEZONDHEID

Een virus dat verdwijnt als de omgevingstemperatuur stijgt: dat is het beste wat ons bij deze pandemie kan overkomen. Virologen helpen het ons hopen, maar niemand steekt er zijn hand voor in het vuur. Sommige virussen slaan immers seizoensgebonden toe, andere niet.

GEZONDHEID

Bij stress maakt het lichaam veel meer vrije radicalen aan en dat is een terrein waarin virussen zich goed in vullen. Daarom is het zo belangrijk de immuniteit te versterken, bijvoorbeeld door middel van antioxidanten.

GEZONDHEID

Als apotheker bent u aan een beroepsgeheim onderworpen. Maar waar vindt u de spelregels daarover in de wet terug? Met welke regels moet u rekening houden en zijn er gevallen waarin u toch bepaalde informatie bekend mag maken?

PRAKTIJK

Een Brits team werkt aan een applicatie die geïnfecteerde personen kan identificeren en snel eventuele contacten kan opsporen. De app zou daarbij gebruik maken van geolocatie. Verschillende landen, waaronder België, gebruiken al geolocatiegegevens van telecomoperatoren of platforms om het coronavirus te bestrijden, wat nogal wat vragen oproept.

PRAKTIJK

Het Collegium Vocale van Philippe Herreweghe bestaat 50 jaar. De artistiek directeur van dit internationale topensemble wil zijn Collegium blijven heruitvinden in de hoop de verjaardag die nu omwille van de coronacrisis in mineur verloopt, op het eind van het jaar met een orgelpunt te kunnen afsluiten.

CULTUUR+

De documentairereeks The Pharmacist schetst het waargebeurde verhaal van Dan Schneider, een apotheker uit een gehucht van New Orleans, die zich ontpopt tot een soort privédetective om het misbruik rond een dodelijke pijnstiller bloot te leggen. Deze opiatenepidemie zorgde voor ravages in de hele VS. Te bekijken op Netflix.

CULTUUR+

De middeleeuwse tekst Stabat Mater over de treurende Maria bij het dode lichaam van haar zoon Jezus, werd in de loop der eeuwen meer dan 500 keer op muziek gezet.

CULTUUR+