de Apotheker

Web weergave

"Ik heb nooit de intentie gehad om naar Afghanistan, het land waar mijn ouders vandaan komen, te trekken, ook al woont de familie van mijn vader er nog steeds, en nu in erg moeilijke omstandigheden", vertelt Marie, die als afgestudeerd apotheker dezer dagen stage loopt in de industrie, kwestie van voor zichzelf uit te maken welke richting ze met haar diploma precies uit wil.

VOORAAN

Half oktober sluiten de vaccinatiecentra officieel hun deuren. Wat er daarna komt, hangt vooral af van wie een derde vaccin zal nodig hebben. De lokale apotheken krijgen daarbij een nieuwe rol.

VOORAAN

Afrika is sterk afhankelijk van externe producenten voor geneesmiddelen en medische producten. Het Afrikaanse continent moet nog steeds 99% van al zijn vaccins en 94% van de geneesmiddelen en medische producten importeren. De Afrikaanse Unie maar ook de Europese Unie streven naar meer autonomie voor Afrika.

VOORAAN

"Een derde dosis van het coronavaccin, idealiter samen met het griepvaccin, is voor een beperkte doelgroep van ouderen, personen met immuunstoornissen en kwetsbare mensen waarschijnlijk aangewezen."

VOORAAN

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.

DEONTOLOGIE

U verhuurt in uw apotheek medisch materiaal. Wie is er in dat geval aansprakelijk als de verhuurde goederen tijdens de huurtermijn beschadigd raken of stuk gaan? Kunt u hierover afspraken maken met de patiënt? Kunt u vragen dat de patiënt u een huurwaarborg betaalt?

UW APOTHEEK

Als we in volle coronapandemie spreken over vaccinatie, hebben we het uiteraard over het vaccin tegen het sars-CoV-2. Maar de andere ziektes die kunnen worden voorkomen met vaccins, blijven even belangrijk. Bacteriën en virussen blijven immers circuleren, corona of niet. Vooral tijdens de eerste lockdown werd het vaccinatieschema vaak niet meer goed gevolgd, maar experts hebben snel de alarmbel geluid en verklaard dat het essentieel is het vaccinatieschema te volgen zoals voorzien en herinneringsinjecties niet uit te stellen, ongeacht de leeftijd van de persoon. De verspreiding van nepnieuws en het wantrouwen ten aanzien van het covid-19-vaccin, perverse effecten van de coronapandemie, bemoeilijken de vaccinatiecampagne. De apotheker, de eerste contactpersoon die ook de ingesteldheid van de mensen kan peilen, is een essentiële schakel, die een betrouwbaar antwoord kan geven op de vragen van patiënten.

DOSSIER

Vaccinatie is een van de doeltreffendste en goedkoopste gezondheidsinterventies. In juni heeft de Hoge Gezondheidsraad het basisvaccinatieschema herzien en aanbevelingen geformuleerd voor vaccinatie tegen seizoensgriep.

DOSSIER

Een van de obstakels voor vaccinatie is de angst voor prikken. Niet te onderschatten. Daar bestaan echter oplossingen voor.

DOSSIER

'Het vaccin tegen sars-CoV-2 veroorzaakt steriliteit', 'mRNA-vaccins wijzigen het genoom', 'Na massavaccinatie zullen er nieuwe varianten opduiken'... Een Amerikaanse studie leert dat 65% van de boodschappen tegen vaccinatie afkomstig is van een twaalftal Facebook- of Twitter-accounts.

DOSSIER

Onychomycose, of wel een schimmelinfectie van een of meerdere nagels, kan leiden tot pijn, hinder of cosmetische problemen. Een systemische behandeling hiervoor is vaak zeer langdurig. Zijn lokale behandelingen met medicatie of met apparaten voor schimmelinfecties van teennagels effectief en veilig?

COCHRANE

Bij sommige adolescenten lokt de puberteit abnormale psychische verschijnselen of lichamelijke stoornissen uit, waar ze het op die leeftijd erg moeilijk mee hebben. Met homeopathie kan die kaap zacht en zonder bijwerkingen worden genomen.

GEZONDHEID

NKO-arts en medisch journalist Jean-Marie Segers bundelde een reeks verhalen over de menselijke kant en medische geschiedenis van enkele grote namen uit de muziekwereld in een mooie publicatie.

BOOKS en MORE

Dankzij drie pond zenuwweefsel wordt in het donker van de hersenpan de werkelijkheid begrijpelijk en beleefbaar gemaakt. Dat brein is onderwerp van een niet aflatende stroom boeken, waarvan er twee recente met kop en schouders bovenuit steken.

BOOKS en MORE

"Toen ik mijn studies farmacie begon, was ik een student die op hoog niveau aan atletiek deed. Sinds ik de kans heb gekregen om van mijn passie polsstokspringen mijn beroep te maken, ben ik een professioneel atleet die studeert. Dat is een belangrijk nuanceverschil", vertelt Ben Broeders (26), België's polsstokatleet nummer 1.

PORTRET