Web weergave

Het aantal apotheken per 10.000 inwoners in ons land neemt sinds 2017 af, wat zorgt voor een evenwichtiger landschap. Een op de vier apotheken kampt nog met een laag klantenpotentieel, vooral dan in Brussel en Wallonië.

VOORAAN

Op een officiële plechtigheid werd vorige week de 39ste Galenusprijs van Artsenkrant en De Apotheker uitgereikt. Die bekroont het meest innovatieve geneesmiddel van het afgelopen jaar 2020. En het is meteen ook zeer bekend bij het brede publiek: de winnaar is Comirnaty®van Pfizer/BioNTech, het eerste vaccin dat tegen covid-19 beschermt.

VOORAAN

Stemmen gaan op om, na de stilte van vorig jaar, een apocalyptisch griepseizoen te voorspellen. Ze worden teruggefloten door genuanceerdere standpunten. Beide partijen zijn het erover eens dat risicogroepen maar beter consciëntieus kunnen worden gevaccineerd.

VOORAAN

Mathilde Cautrès, een jonge apothekeres van Franse origine, heeft haar wortels stevig verankerd in België. Ze kwam hier studeren, werkt nu in de farmaceutische industrie, en is voorzitter van alumnivereniging PharmaLouvain.

IN GESPREK

Niemand betaalt graag (te veel) belastingen. Als apotheker-ondernemer is het dan ook essentieel om fiscaal optimaal te werken. "Je moet weten waar je ambities liggen en hoe je je apotheek wil uitbouwen, om zo de juiste fiscale spelregels te gebruiken", zegt Christophe Gouwy, directeur bij Accountancy Kava.

UW APOTHEEK

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema was het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze tweede aflevering bespreken we de uitzonderingen op het beroepsgeheim.

DEONTOLOGIE

Een patiënt komt in uw apotheek ten val of raakt geklemd tussen de automatische toegangsdeur en loopt verwondingen op. Bent u aansprakelijk voor de schade die hij of zij desgevallend lijdt? Kunt u - omgekeerd - uw patiënt aansprakelijk stellen voor schade die hij veroorzaakt in uw apotheek?

UW APOTHEEK

De coronapandemie, nog maar eens, en de stroom van nepnieuws hebben ook invloed gehad op de communicatie over vitamines en mineralen. Van bij het begin van de gezondheidscrisis zijn sommigen het nut van bepaalde micronutriënten gaan aanprijzen en raden ze soms overdreven doseringen aan. Gezien de druk op de politici heeft de Hoge Gezondheidsraad in februari een mededeling gepubliceerd die aanmaant tot voorzichtigheid en eraan herinnert, sommige situaties niet te na gesproken, dat een evenwichtige, gevarieerde voeding volstaat om de behoeften te dekken. Vitamine D is de enige vitamine waarvan supplementen nodig zijn in de algemene bevolking.

DOSSIER

Vitamine D, zink, vitamine A, vitamine C, vitamine E, selenium, koper en ijzer stimuleren het immuunsysteem. Het is dan ook begrijpelijk dat die voedingsstoffen als gevolg van de coronapandemie sterk in de schijnwerpers zijn komen te staan, maar volgens de Hoge Gezondheidsraad is er niets nieuws onder de zon: de raad beveelt een evenwichtige voeding en supplementen van vitamine D in een redelijke dosering aan.

DOSSIER

Volgens een studie die Sciensano en de Universiteit van Gent in 2019 hebben uitgevoerd, bevat de voeding van de Belgische bevolking te weinig vitamine A en te weinig vitamine D.

DOSSIER

Magnesium is op drie na het meest voorkomende mineraal in het lichaam na calcium, kalium en natrium. De moderne voeding levert niet altijd voldoende magnesium.

DOSSIER

In België en de ontwikkelde landen in het algemeen zou een gevarieerde, evenwichtige voeding de noden van zwangere vrouwen moeten dekken behalve die van vitamine B9 (foliumzuur) en naargelang van het geval ook die van vitamine D en ijzer.

DOSSIER

Dat de Leuvense Alma Mater vandaag en vooral ook in het verleden zijn stempel heeft gedrukt op leven en uitzicht van de universiteitsstad is een open deur intrappen. Maar historicus Edward De Maesschalck weet met zijn jongste boek over de vele universitaire colleges tijdens het Ancien Régime (1425-1797) nog een aantal minder bekende aspecten uit die rijke geschiedenis boven te spitten.

BOOKS en MORE

Salma Nachi en Gaëlle Maus (allebei 24), twee jonge masters in de farmaceutische wetenschappen, mogen zich (samen met ingenieur Nikte Van Landeghem) the founding mamas noemen van CheckR. "Het idee is ontstaan tijdens een hackaton waarbij we een innovatieve tool moesten ontwerpen voor de apotheek", klinkt het unisono. Binnenkort willen ze met een prototype VR-bril naar de markt stappen.

PORTRET