Web weergave

In de ziekenhuizen bevinden ook apothekers zich middenin de coronaviruscrisis. Dominique Wouters, apotheker in de Cliniques Saint-Luc in Brussel, komt terug op de uithaal van de Bvas en geeft een aantal sporen voor het hernemen van de ziekenhuisactiviteit.

ACTUALITEIT

Het risico op een wereldwijd tekort en de manier waarop de farmabedrijven zullen kunnen inspelen op de nieuwe patiëntengolf bezorgt de ziekenhuisapotheken kopbrekens. Tegelijk bereiden ze zich voor op de heropstart van de normale ziekenhuisactiviteiten.

ACTUALITEIT

In een beperkt aantal gemeenten openden 'schakelzorgcentra' hun deuren in de strijd tegen Covid-19. Doel van de centra is vooral om uit het ziekenhuis ontslagen coronapatiënten op te vangen en zo het ziekenhuis te ontlasten. In de praktijk is echter niets wat het lijkt.

ACTUALITEIT

De website Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg onderging een grondige make-over. De belangrijkste nieuwigheden hebben betrekking op de formules en op het MFO.

ACTUALITEIT

Uit een Britse studie blijkt namelijk dat een nauwgezette opvolging door de apotheker na een hospitalisatie het aantal heropnames binnen de 30 dagen na ontslag significant vermindert. "Apothekers zijn uitstekend geplaatst om na een ziekenhuisopname voor een bijkomend vangnet te zorgen door patiënten na hospitalisatie te helpen bij een review van de geneesmiddeleninname, thuislevering en medication review."

ACTUALITEIT

Het Riziv wil tegen het eind van dit jaar een webapplicatie klaar hebben die het medicatieschema, de elektronische voorschriften en de afgeleverde medicatie samenbrengt.

ACTUALITEIT

Ook in deze coronatijden komt het erop aan geen terrein te verliezen in de strijd tegen vermijdbare aandoeningen aan de hand van vaccinatie. Dat was de focus van de afgelopen wereldvaccinatieweek.

GEZONDHEID

Het is niet gemakkelijk lichamelijk en geestelijk gezond te blijven in tijden van lockdown. Tijdens deze pandemie vestigen de specialisten met name de aandacht op vitamine D.

GEZONDHEID

Finse onderzoekers hebben de reacties van menselijke hersenen op horrorfilms in kaart gebracht. Ze wilden weten hoe griezelscènes onze hersenactiviteit beïnvloeden. De resultaten trekken des te meer de aandacht nu een virus in de hele wereld angst zaait.

GEZONDHEID

Het idee van een surveillance via het rioolwater lijkt op het eerste gezicht absurd. En toch... Vast staat dat het SARS-CoV-2 via de feces wordt uitgescheiden. Vorsers denken dat hier een gelegenheid ligt om het totale aantal infecties in een gemeenschap te ramen.

GEZONDHEID

Urticaria of netelroos is één van de meest voorkomende huidaandoeningen. Zo'n 20% van de bevolking zal hier minstens één keer in zijn leven mee geconfronteerd worden. Doorgaans verdwijnt de uitslag spontaan binnen de zes weken, maar zo'n 50.000 Belgen leiden aan chronische urticaria1. Hoewel dit geen levensbedreigende aandoening is, kan het ernstige psychosociale gevolgen hebben. Adequate voorlichting en adviesverstrekking is daarom erg belangrijk.

GEZONDHEID

Volgens een Britse studie worden de cellen van de longen die zijn beschadigd door sigarettenrook, geleidelijk vervangen door gezonde cellen als je stopt met roken. De longen bevatten dan tot viermaal meer gezonde cellen dan de longen van mensen die blijven roken. Daardoor zou ook het risico op kankervorming verkleinen.

GEZONDHEID

U plaatste enige tijd geleden een bestelling van bijvoorbeeld meubilair, hardware of bureautica bij een leverancier. Kan die zich beroepen op de coronacrisis om een vertraging in de levering te motiveren? Kan uw leverancier de prijs van de levering verhogen omdat bepaalde materialen of onderdelen volgens hem duurder werden? En kunt u (of de leverancier) zelf een einde maken aan het contract omdat u de investering gelet op de coronacrisis liever niet meer wil doen?

PRAKTIJK

Siilo hoeft bij vele zorgverleners in Vlaanderen geen introductie meer. In coronatijden is deze 'Whatsapp voor zorgverleners' populairder dan ooit. Tijdens een uiteenzetting voor iSHAREdata gaf Bernard De Ruyck (Kava) tips om met Siilo productiever aan de slag te gaan.

PRAKTIJK

In coronatijden is ons niet veel gegund, maar wat - voorlopig - wel nog mag, is wandelen. Zolang we maar de nodige sociale afstand houden. Dat doen we uiteraard en als we dan voor wat frisse lucht kiezen, dan valt op hoe druk het in onze open ruimte is. Alleen: enkel maar wandelen in onze onmiddellijke omgeving, levert al snel nogal wat déjà vu's op. Michel Lafaille schreef een boek met twaalf tips om 'bewuster te wandelen'.

CULTUUR+

In 'Grondtonen. Als muzikanten schrijvers worden'selecteert Francis Mus beschouwingen over muzikanten allerlei die met succes stappen zetten op het literaire domein. De redenen voor die al dan niet definitieve overstap zijn velerlei. Van Adamo tot Zappa komen 30 artiesten aan bod. Wij zoomen even in op de schrijfsels van Patti Smith, Nick Cave en wijlen Leonard Cohen.

CULTUUR+

Binnen blijven blijft nog een tijdje de boodschap. Om het leed van de lockdown te verzachten, besloten de Vlaamse Overheid, het Rode Kruis, Zorgnet-Icuro en Te Gek!? de bevolking te verblijden met de song We blijven binnen, een bewerking van de Clouseau-hit Vanbinnen.

CULTUUR+