de Apotheker

Web weergave

Die vraag stond centraal in de uiteenzetting over de veiligheid van protonpompinhibitoren (PPI's) door dr. Catherine Devillers op het voorbije symposium van het BCFI.

VOORAAN

"Ongewenste bijwerkingen melden is geen verplichting, maar zou een reflex moeten zijn die deel uitmaakt van de klinische praktijk", stelde Jamila Hamdani (afdeling Geneesmiddelenbewaking FAGG) op het recente symposium van het BCFI. Het aantal meldingen is onvoldoende, ook al zorgden de covid-vaccins voor een toename van 1.000 naar 36.000 per jaar.

VOORAAN

Wie een zorg- of hulpverlener bij de uitoefening van zijn beroep aanvalt, mag in de toekomst rekenen op een extra strenge straf. Het nieuwe strafwetboek dat in de maak is, bepaalt dat de straf een niveau zwaarder zal zijn dan bij gelijkaardige agressie tegen een gewone burger.

VOORAAN

De wetenschappelijke belangstelling voor vitamine D gaat onverminderd door. Een tot nu toe weinig onderzocht gebied, namelijk de invloed van een vitamine D-tekort op het cardiovasculaire risico, is nu onderwerp van een grootschalige langetermijnstudie.

FARMAFORUM

Nu de herfst definitief in het land is, slaat de nostalgie naar de zomermaanden onverbiddelijk toe. Als zalf op de wonde blikken we terug op de belangrijkste nieuwe wetten die de voorbije maanden tot stand kwamen en een impact hebben op uw beroep als apotheker.

UW OFFICINA

De digitalisering in de zorgsector zet zich door. Apothekers weten al een hele tijd hoe de vork in de steel zit - zij waren de eerste groep zorgverleners die ermee te maken kregen. Dematerialisering van de voorschriften, verificatie van geneesmiddelen, elektronische formulieren over de vaccinatiestatus van patiënten; het zijn maar enkele initiatieven die de farmaceutische zorg de voorbije jaren enorm vooruit geholpen hebben. Ondanks de mogelijke haperingen en kinderziekten bij de lancering. De toekomst heeft nog verdere ontwikkelingen in petto: automatische reservatie van voorgeschreven medicatie, een full alert procedure in het kader van de opsporing van namaakgeneesmiddelen, en de verzameling van kwalitatieve data om zo nog meer extra diensten voor de patiënt te kunnen ontwikkelen.

DOSSIER

Op 9 februari 2019 werd de Europese Richtlijn Vervalste Geneesmiddelen van kracht. Sindsdien moeten de voorschriftplichtige en terugbetaalbare geneesmiddelen veiligheidskenmerken dragen die bij elke schakel in de distributieketen worden gecontroleerd. Volgend jaar wordt een full alert procedure van kracht waardoor foutmeldingen niet meer genegeerd kunnen worden.

DOSSIER

Tijdens de coronapandemie konden apothekers via een elektronisch formulier de vaccinatiestatus van patiënten raadplegen om hen zo persoonlijk advies te geven. Dit formulier heeft de apotheker op de kaart gezet als onmisbare zorgverlener, zegt Manon Buyl, apotheker-expert bij FarmaFlux.

DOSSIER

Bij het afbouwen van psychotrope medicatie kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat behandelaars opties hebben om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden. In Nederland zijn daarvoor vanuit het User Research Center van het Universitair Medisch Centrum Utrecht taperingstrips ontwikkeld die in de praktijk zeer goed blijken te werken.

GEZONDHEID

Wie wetenschappen heeft gestudeerd, kent de krebscyclus, de heilige graal van het metabolisme. Biochemicus Nick Lane schreef er een prikkelend en indrukwekkend boek over.

BOOKS en MORE

Twee dagen in de week werkt Sien Van Vaerenbergh als titularis in een ketenapotheek in Geraardsbergen. Die job combineert ze met een voltijdse baan als leerkracht. Ontspannen doet ze op haar motor. Kennismaking met een bezige bij.

PORTRET