...

Samen met het IPSA organiseert het Vlaams ApothekersNetwerk interactieve opleidingssessies (zogenaamde APINTO's) voor apothekers over farmaceutische zorg bij dementie. Dat gebeurt binnen het FAZODEM-project, een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, dat momenteel breed wordt uitgerold. Bedoeling van de opleiding is apothekers te sensibiliseren voor farmaceutische zorg bij dementie en daardoor hun kwaliteit van zorg en ondersteuning te verhogen in relatie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. Apothekers zijn immers een laagdrempelig aanspreekpunt met wie je ook in alle discretie in gesprek kunt gaan over een 'niet-pluis'-gevoel, over medicijnen bij dementie en over wat mensen verder nog bezighoudt wanneer ze met de aandoening te maken krijgen, luidt het. De opleidingssessies zijn gratis, worden in heel Vlaanderen georganiseerd en zijn toegankelijk voor apothekers, assistent-apothekers en laatstejaarsstudenten farmaceutische wetenschappen. Na een korte theoretische opfrissing gaan de deelnemers zelf aan de slag met de FAZODEM-map.