...

Het team stelde een onderzoek in bij iets meer dan 9.000 personen van 50 jaar bij wie de symptomen vanaf de leeftijd van 20 éénmaal per decennium waren gemeten. Met zo'n sporadische metingen kan men depressieve episoden missen, maar het grote aantal deelnemers zou de gegevens betrouwbaarder moeten maken. Uit de resultaten bleek dat personen met herhaalde depressieve symptomen geheugenstoornissen vertoonden. Eén enkele depressieve episode had geen invloed op de cognitie.Jammer genoeg werd de volwassen cognitie alleen gemeten aan het einde van de follow-up, zodat patiënten niet als hun eigen controle konden optreden, en men zich moest beperken tot een dwarsdoorsnede-evaluatie. De auteurs argumenteren evenwel dat de cognitieve tests die in het verleden werden gebruikt niet vergelijkbaar zijn met wat men nu hanteert. De resultaten wijzen nog eens op het nut van goede mentale zorg, niet alleen voor het ogenblikkelijke welzijn, maar ook voor de gezondheid op langere termijn.