...

In de literatuur waren al verschillende casussen te lezen over honden die vroegtijdig hypoglycemie opmerkten bij hun baasje met diabetes type 1. Onderzoek uit 2016 had aangetoond dat honden vluchtige stoffen ruiken die aanwezig zijn in de adem van patiënten met hypoglycemie. Maar tot nog toe was dat in geen enkele grote en goed uitgevoerde studie aangetoond. Dat euvel is nu verholpen.Onderzoekers aan de universiteit van Bristol werkten samen Medical Detection Dogs, een liefdadigheidsorganisatie die detectiehonden opleidt. Ze gingen na met welke nauwgezetheid honden hypo- en hyperglycemie kunnen detecteren bij patiënten met diabetes type 11.De Britten keken naar de prestaties van 27 honden die goed getraind waren op glycemiedetectie. Vijf daarvan waren oorspronkelijk gewoon het huisdier van de betrokken patiënt. De baasjes gaven gedurende perioden van zes tot twaalf weken de resultaten van hun bloedonderzoek door, samen met details over de manier waarop hun hond reageerde.De dieren detecteerden 83% van de episoden van hypoglycemie en 67% van de hyperglycemische incidenten, op een totaal van 4.000 geregistreerde episoden. Van de 27 honden scoorden er maar drie onder het succespercentage van 50%, terwijl er vier reageerden op 100% van de episoden.De prestaties varieerden naargelang de eigen kenmerken van de hond, maar ook naargelang de sterkte van de band met hun baasje. Zo waren ze minder performant met kinderen dan met volwassenen, omdat kinderen tijdens de schooluren niet bij hun hond konden zijn.Dit zijn hoopvolle resultaten. Honden zouden dus hun baasje kunnen waarschuwen als ze ruiken dat hij in hypoglycemie gaat. De honden in de studie hadden geleerd hoe ze precies alarm moesten slaan, aan de hand van een Amerikaanse methode. Die werd naar onze contreien overgeheveld door Jennifer Cattet, een Frans-Amerikaanse hondentrainster die gespecialiseerd is in het opleiden van honden voor diabetespatiënten.De hond heeft geleerd zijn neus demonstratief tegen het been van zijn baasje te duwen, als hij merkt dat de glycemiewaarden ontsporen. Komt er geen reactie, dan weet hij zelfs dat hij een alarmknop moet indrukken om de naasten van de patiënt te verwittigen. Dankzij deze vaardigheden kunnen diabetespatiënten tijdig de gepaste maatregelen nemen, door hetzij een tussenmaaltijd te nemen, hetzij insuline in te spuiten.De Britse studie bevestigd wat men al een aantal jaren vermoedde, namelijk dat een medische detectiehond het potentieel heeft om de levenskwaliteit van patiënten met diabetes gevoelig te verbeteren. "Meer onderzoek is vereist om de doeltreffendheid van de detectiehonden verder af te tasten", zegt hoofdonderzoeker dr. Nicola Rooney. "We willen ook weten hoe we de dieren nog efficiënter kunnen laten optreden."Dr. Claire Guest, directrice en medeoprichtster van Medical Detection Dogs, droomt al van andere mogelijkheden. "Als honden dan toch zo'n sterk ontwikkelde reukzin hebben, moeten we ze misschien inzetten om andere ziekten te detecteren."Gezegd moet dat het opleiden van een detectiehond tijd en geld kost, wat een rem zet op de verdere ontwikkeling van deze optie. Acadia is een Franse vereniging die iets minder dan twee jaar geleden het licht zag voor het opleiden van diabeteshonden (2). Daar schat men dat er zes à achttien maanden nodig zijn om een hond te leren glycemieschommelingen te detecteren in het zweet en de adem van zijn baasje, en vervolgens alarm te slaan. De training zou zo'n 30.000 euro kosten. Daar komt bovenop dat ook het baasje moet worden opgeleid.Acadia is daarom op zoek naar geldschieters. "We hebben momenteel drie honden opgeleid, maar we hebben een wachtlijst met zestig kandidaten", zegt de vereniging. "Op termijn hopen we de middelen te hebben om tien tot vijftien honden per jaar te trainen."