...

Als u als consument goederen aankoopt van een beroepsverkoper, dan moet die u daarop twee jaar garantie geven. Gaat het om een tweedehandsproduct (zoals bv. een occasiewagen) dan kan de verkoper de garantie contractueel wel beperken tot één jaar.Om van deze garantie te kunnen genieten, moet het gebrek al aanwezig geweest zijn bij de levering. Doet het probleem zich voor tijdens de eerste zes maanden na de levering, dan wordt het vermoed al aanwezig te zijn geweest bij de levering. De verkoper moet dan, als hij zijn garantie betwist, het tegenbewijs leveren. Als het probleem zich na deze zes maanden voordoet, moet u bewijzen dat het bij de levering al aanwezig was, wat in de praktijk wel eens tot problemen (en de aanstelling van een deskundige) aanleiding kan geven.Koopt u bepaalde producten voor uw apotheek, dan geldt deze regeling niet. Dit geldt zowel als u uw apotheek uitbaat in uw eigen naam (eenmanszaak) dan als u werkt via een vennootschap. De waarborgregeling bij een consumentenkoop geldt namelijk alleen als u als consument goederen koopt van een beroepsverkoper. Bij een aankoop voor uw apotheek treedt u niet op als consument maar wel als ondernemer. Koopt u als apotheker integendeel zaken aan voor u privé (bv. een nieuwe televisie, een vaatwasmachine, enz. voor in uw privé-woning) dan geldt de garantietermijn van twee jaar wel. Hetzelfde geldt als u iets koopt wat u vooral voor prive-doeleinden gebruikt en in mindere mate voor uw apotheek.Het feit dat u zich bij een aankoop voor uw apotheek niet kunt beroepen op de waarborg van twee jaar, betekent niet dat u dan geen enkele garantie hebt. U kunt zich tegenover de verkoper namelijk sowieso beroepen op de wettelijke waarborg voor zichtbare en verborgen gebreken. Een zichtbaar gebrek is daarbij een gebrek dat u op basis van een eerste onderzoek van het gekochte goed kunt vaststellen bij de levering. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat u een computerscherm kocht en dat dit bij de levering gebarsten is of dat een computer van een ander type wordt geleverd dan diegene die u bestelde.Zichtbare gebreken moet u dadelijk bij de levering inroepen, minstens dadelijk daarna. Doet u dat niet, dan wordt u namelijk geacht de levering (en het gebrek) te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat er in de algemene voorwaarden van uw leverancier een regeling kan staan over hoe en wanneer u zichtbare gebreken moet inroepen (zo bv. binnen de 48 uur na de levering en dit via een aangetekende brief). Een dergelijke contractuele regeling zal meestal ook geldig zijn.De leverancier van goederen voor uw apotheek moet u daarnaast ook garantie geven voor verborgen gebreken. Dat zijn gebreken die pas na de levering tot uiting komen maar die al bij de levering in de kiem aanwezig waren. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat het door u gekochte toestel een defect vertoont enkele maanden na de levering. U moet deze gebreken inroepen binnen een korte termijn nadat ze opduiken. Als er een voldoende ernstig verborgen gebrek is in het aangekochte goed kunt u de ontbinding van de koop vragen (met teruggave van uw geld) of u kunt om een prijsvermindering vragen. Bovenop kunt u ook eventueel een schadevergoeding van uw leverancier vragen. U zou ook met de leverancier kunnen overeenkomen dat die het gekochte goed herstelt of u een vervangproduct aanbiedt en u eventueel bovenop een schadevergoeding betaalt.Ook hier kan er in de algemene voorwaarden van uw leverancier een regeling staan over in welke mate en binnen welke termijn u deze gebreken kunt inroepen. Als dat het geval is en de contractuele bepalingen beperken uw wettelijke rechten, kan er discussie rijzen of deze voorwaarden u wel tegenstelbaar zijn. U kunt immers misschien wel argumenteren dat u de algemene voorwaarden van de leverancier nooit hebt aanvaard. Bovendien geldt als principe dat de leverancier, als het een gespecialiseerde beroepsverkoper is, u deze garantie niet zomaar kan ontnemen. Doet hij dat toch, dan zal deze clausule niet geldig zijn.Uw leverancier kan u daarnaast ook een contractuele garantie geven waarbij u bv. twee, drie of zelfs meer jaar garantie krijgt op het door u gekochte product. Bij een dergelijke garantie is het belangrijk in de overeenkomst te kijken hoever die precies gaat. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de garantie enkel betrekking heeft op een beperkt aantal gebreken die er kunnen komen aan het gekochte product of dat u bijvoorbeeld enkel garantie krijgt op de onderdelen en niet op de werkuren.Het is dan ook belangrijk om aan deze 'extra' garantie voldoende aandacht te besteden op het moment van de bestelling of de aankoop. De garantie kan een belangrijk onderhandelingspunt zijn en eventueel zelfs een reden om al dan niet te kiezen voor een bepaalde leverancier. Om discussies te vermijden zorgt u er verder best voor dat de leverancier de beloftes die hij u doet rond de garantie ook duidelijk op papier zet.