...

Dat is al bij al een opvallend milder cijfer dan wat de artsen, ondervraagd via Artsenkrant, voor Vandenbroucke in petto hebben. Zij houden het namelijk op 4,9/10. Een klein derde van de ondervraagde apothekers buist de minister, met een score van 4 of lager op 10. In Vlaanderen kan Vandenbroucke op het meest bijval rekenen, met een gemiddeld cijfer van 6/10 en zelfs meer dan de helft van de respondenten die hem een 7 of meer toekennen. De Franstalige apothekers houden met 4,9/10 gelijke tred met de artsen, met toch ook 37% voor wie de minister minstens een 7 verdient. Hoe heeft de overheid de coronacrisis op sanitair en maatschappelijk vlak aangepakt? Een op de twee apothekers is van mening dat ze dat slecht (31%) of heel slecht (20%) gedaan heeft. Franstalige apothekers zijn ook hier strenger (56%) dan de Vlaamse collega's (45%). Als apotheker kreeg u het, net als veel andere zorgberoepen, de voorbije twee jaar hard te verduren. Heeft de crisis er zo hard op in gehakt dat u denkt aan stoppen met uw beroep? Gelukkig niet: 68% van de respondenten zegt volmondig 'neen', 18% antwoordt 'misschien'. Verder blijkt uit de rondvraag dat bijna de helft van de respondenten (48%) te vinden is voor een verplichte vaccinatie tegen covid-19 voor de hele bevolking. Een kleine 10% antwoordt 'misschien'. Een vaccinatiepas als alternatief voor verplichte vaccinatie zien vier op de tien (41%) zeker zitten. Een iets grotere groep (46%) vindt dat geen optie. Het debat over vaccinatie door de apotheker ten slotte. Van de apothekers die onze peiling beantwoordden, is iets meer dan de helft (54%) daartoe bereid; zowat een op de vijf zou het in uitzonderlijke omstandigheden doen. Enigszins verrassend blijkt uit de rondvraag onder artsen dat een vijfde van hen voorstander is van vaccinatie door de apotheker. Nog eens bijna een vijfde (18%) vindt dat het enkel kan in uitzonderlijke omstandigheden. Een ruime meerderheid dokters (60%) blijft tegen.