...

Minister De Block is met GSK rond de tafel gaan zitten om te beschikbaarheid van Clamoxyl IV-IM te verzekeren voor gevallen waarin er geen goed alternatief voorhanden is. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt en als iedereen die volgt, zal elke patiënt die een behandeling met dit specifieke antibioticum nodig heeft die ook krijgen", aldus De Block.Ziekenhuisapothekers kunnen contact opnemen met GSK voor een dringende levering van Clamoxyl IV-IM als het een patiënt betreft voor wie er geen goede alternatieve behandeling bestaat. Voorwaarde is wel dat het ziekenhuis zijn voorraad Clamoxyl IV-IM, al heeft opgebruikt volgens het protocol van het FAGG.Als de voorraad van GSK is uitgeput, zal de firma nagaan of ze het middel snel kan invoeren vanuit een ander Europees land, volgens een snelle procedure. Een extra probleem is wel dat voor één van de alternatieven die het protocol noemt, Penicilline G, de producent ook niet aan de toegenomen vraag kan voldoen.De Block zegt ook dat ze met haar administratie de gevallen zal bekijken waarin het medicijn uit het buitenland werd ingevoerd maar de patiënt daarvoor zelf moest betalen. Ze wil de omvang van het probleem in kaart brengen en dan met GSK naar een oplossing zoeken.