...

Om te vermijden dat u telkens de auteur (of uitgeverij) zou moeten contacteren en zou moeten vragen onder welke voorwaarden u de kopie toch mag nemen, bestaat er een andere regeling. Die houdt in dat u (mits het betalen van een wettelijk vastgelegde vergoeding) als bedrijf wel kopies mag maken van auteursrechtelijk beschermde werken voor intern gebruik. Die vergoeding betaalt u dan aan Reprobel. Reprobel verdeelt vervolgens de vergoeding tussen de auteurs en de uitgevers van die werken. U moet een dergelijke vergoeding betalen als u effectief kopies neemt van auteursrechtelijk beschermde werken/uitgaven. Het is daarbij overigens om het even of u al dan niet eigenaar bent van een reproductie-apparaat (bv. een fotokopiemachine), dan wel of u dit huurt of least. Reprobel heeft met een aantal beroepsverenigingen een kaderakkoord afgesloten waarbij gunstige tarieven werden overeengekomen. Zo kunt u bijvoorbeeld van een voordeliger tarief genieten als u lid bent van Unizo. Bent u niet aangesloten bij een vereniging die een kaderovereenkomst sloot, dan betaalt u 40 euro op jaarbasis als u geen personeel hebt. Hebt u één tot vier personeelsleden, dan moet u rekening houden met een vergoeding per jaar van 65 euro. U wordt in principe door Reprobel zelf gecontacteerd voor uw aangifte. Is dat niet het geval dan dient u zelf contact op te nemen. U kunt daarbij gebruik maken van de website https://portal.reprobel.be/ +