...

Dat stelt Be-sup, de beroepsfederatie van en voor de Belgische voedingssupplementenindustrie, bij monde van secretaris-generaal Valerie Vercammen en voorzitter Paul Coussement. Hun pleidooi om voedingssupplementen in te schakelen in de voedingsadviezen, onderbouwen ze met een reeks argumenten. "De inspanningen van de overheid om de bevolking meer groenten en fruit te doen eten, brengen weinig zoden aan de dijk", zegt Valerie Vercammen. Ze haalt de resultaten van de voedselconsumptiepeiling van Sciensano uit 2014-2015 aan om dat te staven: slechts 38% van de Belgen eet dagelijks groenten, minder dan de helft (47%) eet elke dag fruit. Zo goed als niemand voldoet aan de richtlijnen voor inname van melkproducten en calciumverrijkte vervangproducten. Een groot percentage van de Belgische bevolking loopt bovendien een risico op tekorten aan vitaminen en mineralen. "Dat alles terwijl er een bron van vitaminen en mineralen bestaat die veilig, hoogkwalitatief, goed gecontroleerd en efficiënt is - namelijk voedingssupplementen", gaat Paul Coussement verder. "Is het dan niet de logica zelve om die bron in te schakelen in het voedingspatroon van de Belg, weliswaar op de juiste manier en met de nodige voorzichtigheid? Het gaat hier niet over substitutie maar over toevoeging. Niet over de 'keuze' tussen een evenwichtig dieet of voedingssupplementen, maar over hoe je beide kan combineren." Nogal wat consumenten en ook zorgverstrekkers maken zich zorgen over de dosering van voedingssupplementen. "Iedereen weet dat toxiciteit en veiligheid een kwestie van dosis is", legt Coussement uit. "Er zijn uiteraard studies die aangetoond hebben dat hoge doseringen aan vitaminen en mineralen gevaarlijk kunnen zijn. Tegelijk zijn er ook tientallen studies die aantonen dat 'normale' doseringen geen enkel gevaar inhouden." Bij het bepalen van de aanvaardbare maximumdoseringen is met al die resultaten terdege rekening gehouden, garandeert de voorzitter. De European Food Safety Authority (EFSA) en de Belgische autoriteiten houden overigens een oogje in het zeil. "De productie en het vermarkten van voedingssupplementen met vitaminen en mineralen is wettelijk zeer goed omkaderd", zegt Valerie Vercammen daarover. "Voor de meeste vitaminen en mineralen gelden wettelijk vastgelegde maximumdoseringen, gebaseerd op adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. In ons land moeten alle voedingssupplementen ook genotificeerd worden bij de FOD Volksgezondheid. Daar komt een volledige pre-market check bij kijken. Het FAVV staat in voor de controle van de kwaliteitsstandaarden. Genotificeerde supplementen zijn dus per definitie veilig. Chronische overdosering is eigenlijk een mythe." Uiteraard kan je van voedingssupplementen niet beweren dat het medicijnen zijn. Ze kunnen ziektes immers niet voorkomen of genezen. Toch zijn er wel degelijk positieve gezondheidseffecten aan verbonden, zegt Paul Coussement. "Er bestaan tal van wetenschappelijke studies die de associatie aantonen tussen 'normale' gehaltes aan vitaminen en mineralen in het bloed of in de voeding, en het verlagen van ziektepatronen en -symptomen. Ook meerdere interventiestudies tonen dergelijke effecten aan. Toch is er tot op heden niet altijd consensus dat toegevoegde vitaminen en mineralen ziektes kunnen vermijden of bestrijden. Vergelijk het met de voordelen van fruit: niemand twijfelt aan de waarde ervan als onderdeel van de voeding, maar het is zeer moeilijk te bewijzen dat een appel per dag de dokter inderdaad weghoudt, bij wijze van spreken." Dat betekent niet dat je helemaal niets kan beweren over het nu van vitaminen en mineralen, gaat de voorzitter verder. "Integendeel. Al heeft de EU daarover zeer strikte regels uitgevaardigd, namelijk de richtlijn 1924/2006 die sinds 2012 in alle Europese landen van kracht is. Daarin wordt bepaald wat een gezondheidsbewering is: een bewering die een verband legt tussen een product of ingrediënt en de gezondheid. De EFSA heeft intussen al meer dan 260 zulke beweringen goedgekeurd, in de meeste gevallen met de structuur: "... draagt bij tot een normaal ...". Een voorbeeld: "Vitamine C draagt bij tot het normaal functioneren van het zenuwstelsel". Op die manier komen voedingssupplementen met vitaminen en mineralen precies terecht waar ze thuishoren, benadrukt Coussement. "Als een bijdrage tot het normaal functioneren van ons lichaam. Dat is een rol die door de Europese wetgever en autoriteit dus duidelijk niet enkel wordt gereserveerd voor groenten, fruit of voedingsvezels."