...

Zorg er vooreerst voor dat u het testament volledig met de hand schrijft. Het volstaat dus niet dit via een tekstverwerker op te stellen en het nadien te ondertekenen. U mag het al evenmin door iemand anders laten voorschrijven en er enkel maar uw handtekening onder plaatsen. Verder moet u het testament dateren en er uw naam in vermelden. Tenslotte moet u het testament handtekenen.Het voordeel van een eigenhandig testament is dat dit gemakkelijk kan worden opgesteld (en eventueel worden veranderd). U hoeft er niet voor langs een notaris te passeren. De opmaak ervan is ook gratis. Nadeel van zo'n testament is dat er over de inhoud en de juiste draagwijdte van de bepalingen van het testament (als dat niet is opgesteld door een jurist) wel eens discussie kan rijzen. Bovendien bestaat het risico dat een eigenhandig testament 'verdwijnt' als het gevonden wordt door iemand die met de inhoud niet volledig tevreden is. Dit kan vermeden worden door het in bewaring te geven bij een notaris.