...

Het advies is gericht op het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in openbare gebouwen. Het geldt niet voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Om te beginnen wijst de HGR erop dat de klassieke aanbevelingen (quarantaine van zieke personen, social distancing, handhygiëne, enz.) doeltreffend zijn en waarschijnlijk voldoende om het risico te beperken tot een aanvaardbaar niveau gezien de huidige situatie in België. De oppervlaktehygiëne opvoeren is doeltreffend en heeft prioriteit, luidt het. Het is nog niet duidelijk hoe goed het nieuwe virus zich via de lucht kan verspreiden, stelt de HGR. Wel kan het in een aerosol tot drie uur lang levensvatbaar blijven en zijn er vermoedens dat mensen ook via de lucht in bepaalde omstandigheden besmet kunnen worden. Toch lijkt het risico dat het coronavirus overgedragen wordt via aerosolen zeer klein. Uit voorzorg adviseert de HGR om de recirculatie van lucht uit te schakelen en de toe- en afvoer van lucht op te voeren. Daarbij moet men ervoor zorgen dat de buitenlucht wordt aangezogen vanaf een plaats waar de besmettingsgraad van de lucht zo laag mogelijk is. Filters die niet van het HEPA-type zijn, waarmee de recirculatieblokken zijn uitgerust, volstaan niet om het coronavirus uit te filteren. Bovendien wordt aanbevolen de ventilatiesystemen langer te laten werken door ze ten minste twee uur voor gebruik in te schakelen en nog eens twee uur na afloop te laten draaien. Het is daarnaast aan te raden om lokalen permanent te ventileren en het debiet te verkleinen wanneer de vertrekken niet worden gebruikt.