...

De langdurige symptomen van covid-19 zouden zowel een fysiologische als psychologische impact hebben op het seksuele welzijn van vrouwen. Aan het onderzoek namen 2.000 vrouwen deel via een online enquête. De helft van de deelnemers verklaarde dat ze nog nooit positief getest had op covid, terwijl de andere helft zei dat dit wel het geval was. Al deze vrouwen werden ondervraagd met behulp van een beproefd meetinstrument: de Female Sexual Function Index (FSFI; Rosen et al., 2000), een meetinstrument dat de vrouwelijke seksuele functie beoordeelt (niveau van verlangen, opwinding, lubricatie, bevrediging, enz.) bij seksueel actieve vrouwen. Vrouwen die met covid te kampen kregen tonen lagere niveaus van verlangen, opwinding, lubricatie en seksuele bevrediging dan vrouwen die geen covid hebben gehad. De meeste van de vrouwen die covid opliepen blijven wel binnen de zogenaamde 'functionele' zone, terwijl vrouwen die langdurig aan covid hebben geleden of ernstige vormen van acute covid hebben doorgemaakt zich in de 'disfunctionele' zone bevinden. We moeten daarbij vermelden dat deze vrouwen ook cognitieve en fysieke symptomen hadden gedurende weken of zelfs maanden na de initiële infectie. Volgens Amelia M. Stanton, klinisch psycholoog aan het Fenway Institute en haar collega's, de auteurs van het onderzoek, suggereren deze resultaten dat: "een covid-19-infectie geassocieerd kan worden met een verandering in de cognitieve en fysiologische aspecten van de seksuele functie". Het kan enige tijd duren vooraleer de as tussen lichaam en geest weer normaal functioneert. Als dit geldt voor werk, studie en lichamelijke activiteit, waarom zou het dan ook niet gelden voor seksualiteit? Deze studie, onlangs gepubliceerd in Journal of Sexual Medicine, heeft in ieder geval de verdienste dat vrouwen die op zoek zijn naar informatie over 'Seks en long covid' toch iets kunnen vinden, want het is de eerste studie over dit onderwerp die bij vrouwen is uitgevoerd.